Havene er truet

Havene dækker to tredjedele af vores planet. De er hjemsted for en rig kilde til liv og regulerer ved deres blotte eksistens vores klimabalance. Mange populationers og arters overlevelse afhænger af dem. Du skal faktisk Det maritime økosystem består af flere mikroøkosystemer, som er afgørende for at regulere ilt- og kuldioxidindholdet i den atmosfære, vi indånder.

  • Koraller: reservat for den maritime biodiversitet. Koraller er et vigtigt økosystem for reproduktion og bevarelse af mange maritime arter.
  • Planteplankton: planetens grønne lunge. Planteplankton er den vigtigste producent af ilt, nemlig 2/3 af den ilt, vi indånder. Den fungerer som en biologisk pumpe for CO2 i atmosfæren, idet den absorberer en stor del af emissioner forbundet med menneskelige aktiviteter og reducerer deres indvirkning på klimaet.
  • Dyreplankton: kernen i fødekæden. Dyreplankton er den primære forbruger af organisk materiale i havene og spiller en vigtig rolle i den maritime fødekæde.

Dette sarte økosystem er i dag truet af en række faktorer, der er ansvarlige for udryddelsen af hundredvis af arter og udtømningen af ressourcerne: global opvarmning, stigende vandstand i havene, overudnyttelse af ressourcerne osv. Men det er også truet af forurening fra bl.a. solcremer og deres filtre, som i sig selv er en fare for havene. Denne ødelæggende faktor bidrager til udryddelsen af hundredvis af arter og en betydelig udtynding af ressourcerne. Vi må i fællesskab handle nu, hvis vi skal redde vores have.

50% af alle maritime arter beskyttes af koralrev. 500 millioner mennesker er afhængige af det økosystem, som koralrevene udgør.

Koraller i fare

Koraller er centrale for det maritime økosystem. De er føde- og levested for mange planter, bakterier og fisk, og de beskytter jordbunden og kysterne mod afstrømning og/eller erosion og mindsker effekten af orkaner og tsunamier. Koraller er derfor et afgørende led i de maritime økosystemers overlevelse. De findes i alle have og på alle dybder og kan leve i tusindvis af år. Men i dag er ¾ af koralrevene truet af mennesker, mens 30% allerede er gået uopretteligt tabt i løbet af de sidste 30 år, bl.a. på grund af skader forårsaget af solbeskyttelsesprodukter. 

av_solaires_engagement_corail_1x1_v1

Solfiltrenes miljømæssige indvirkning på havet

De giftige bestanddele i solcremer, der vaskes ud i havet under svømning eller spredes af vinden på strandene, når der anvendes aerosoler, ophobes i sandet og aflejres på havbunden.

Fotosyntese i fare Du har sikkert allerede set det på en solferie. Der dannes en tynd film af olie- eller creme på vandoverfladen. Den forstyrrer ikke blot koraller og alger, men også havets dyreliv, fordi den fungerer som en skærm og forhindrer fotosyntesen, der producerer den ilt, som er afgørende for de maritime arter. En sneboldeffekt, der betyder, at plankton, der lever af mikroalger, også bliver påvirket, osv. I sidste ende lider næsten hele fødekæden under det.

Giftige ingredienser for naturen og havets dyreliv Petrokemiske solcremer har en skadelig virkning på det maritime økosystem og beskadiger det permanent. Blandt synderne er ingredienser som parabener, silikoner og oxybenzoner, som mistænkes for at være hormonforstyrrende og reproduktionstoksiske for havets organismer.

Ødelæggende indvirkning på alger og koraller

Kemiske stoffer i solcremer er årsag til den gradvise ødelæggelse af alger og dermed også af koraller. Hvordan? Nogle af disse molekyler ødelægger dyrexanthellerne, som er mikroalger, der lever i symbiose med koraller. Når de kommer i kontakt med skadelige molekyler, dør dyrexanthellerne og tager de omkringliggende koraller med sig. Korallerne bliver først hvide og går derefter til grunde på kun 48 timer.   Solfilteret octocrylene er også en synder: Det virker som gift på koraller og blev fremhævet af et forskerhold fra Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer i en undersøgelse offentliggjort i 2018 i tidsskriftet Analytical Chemistry, hvilket i begyndelsen af 2020 førte til et forbud mod giftige solcremer, der indeholder dette solfilter, på Palauøerne.

 

av_solaires_effets-destructeurs_coraux_1x1 473x473
Solcreme: gode vaner

Solcreme: gode vaner

  • Hvert år ender ca. 25.000 tons solcreme i havene, svarende til 1 liter i sekundet*.
  • Efter 20 minutters svømning frigives 25% af bestanddelene i en solcreme til havvandet 
  • Omkring 10% af verdens koraller menes at være direkte påvirket af UV-filtre**

*Kilde: Green Cross
** undersøgelse foretaget af det videnskabelige fakultet på det polytekniske universitet i Marches i Italien

Læs om vores engagement i at genoprette maritime økosystemer
Fra samme serie

VORES LØSNINGER TIL BESKYTTELSE AF VORES FREMTID

Eau Thermale Avènes hudplejeprodukter er udviklet til at beskytte huden og respektere havene

Intense Protect SPF50+

Intense Protect SPF50+

Beskytter - Giver fugt

Sun Spray Kids SPF50+

Sun Spray Kids SPF50+

Beskytter

Sun Spray SPF30

Sun Spray SPF30

Beskytter

Tilbage til toppen