Vi er engageret i at bevare miljøet og ressourcerne i Avène-les-Bains
For naturen

For naturen

Vi er engageret i at bevare miljøet og ressourcerne i Avène-les-Bains

Avène Termalkildevand er en gave fra naturen. Kilden ligger i hjertet af den regionale Haut-Languedoc naturpark i Sydfrankrig, i et uspoleret naturområde, der hvor den har sit udspring. Vi skylder os selv at forstå dette usædvanlige vand. Vi skal også sikre, at det er permanent og rent, så det fortsat er sikkert til pleje af sensitiv hud, og at det respekterer sit miljø.

av_instit-biodiversity-hdrvb 1202x460

 

Avène Termalkildevands fødsel og liv

Avène Termalkildevand opstår ved krydset mellem middelhavsklimaet, bjergklimaet og det kontinentale klima i Occitanie, i den regionale Haut-Languedoc naturpark. Den rige biologiske mangfoldighed og den lave menneskelige aktivitet skaber et beskyttende miljø. Fra impluviummet, et naturligt område til opsamling af regnvand, begynder en spontan og vigtig proces. Avène Termalkildevandet har rejst i mere end 50 år dybt inde i hjertet af Dolomitterne, inden det vælder frem med en konstant temperatur, sammensætning og flow ved Sainte-Odile-kilden. 

AV_instit-biodiversity-impluvium-hd 1202x460

 

Bevaring af Avène-les-Bains-impluviummet

Avène-les-Bains-impluviummet dækker 27 km². Det er her, regnvandet begynder sin lange rejse og forsyner Avène Termalkildevand-reservoiret. Avène-les-Bains-impluvium har en rig biodiversitet, og 76 % af det består af skov. Ud over de foranstaltninger, som vi har iværksat for at bevare den termale park, samarbejder vi med de lokale aktører for i fællesskab at definere en bæredygtig forvaltningsplan for dette enestående område.

Læs mere om Avène-impluvium

Læs mere om Avène-impluvium

--

Termalkildevandet kommer til verden i Avène impluvium, som ligger i hjertet af et beskyttet naturområde med en rig biodiversitet.

Læs mere
Kendskab til og brug af Avène Termalkildevand

Kendskab til og brug af Avène Termalkildevand

--

Jo bedre vi forstår det, jo bedre kan vi bevare det og bruge det klogt.

Læs mere
av_instit-water-research-center-hdrvb

Vandforskningscentret 

Vandforskningscentret sikrer kontrol og overvågning af Avène Termalkildevandet, sikrer viden om dets oprindelse og beskyttelsen af dets impluvium. Avène Hydroterapicenter er det eneste center i Frankrig, der har adgang til og fordel af ekspertisen fra et vandforskningscenter. Centret udfører i gennemsnit 40.000 kontroller om året for at sikre kvaliteten af termalkildevandet. Det er akkrediteret af Cofrac i overensstemmelse med ISO/IEC 17025-forordningen for sine fysisk-kemiske og mikrobiologiske prøveudtagninger og analyseaktiviteter. Vandlaboratoriet samarbejder også med lokale aktører om at gennemføre undersøgelser og forskning på og for området og gennemføre aktiviteter til støtte for en bæredygtig forvaltning af ressourcerne. Vandforskningscentret spreder også viden om vand og Avène Termalkildevand gennem oplysende aktiviteter.

 

 

I hjertet af Avène-les-Bains

av_instit-hydrotherapy-center-avene2-hdrvb-square 473x473

I mere end 30 år har vi på det termale anlæg ydet et positivt bidrag til udfordringerne i forbindelse med bæredygtig udvikling for at bevare miljøet og ressourcerne i Avène-les-Bains. Vi har et ISO 14001-certificeret produktionsanlæg, en termal park med LPO-status (League for the Protection of Birds), bæredygtig vanding og bæredygtig skovforvaltning. Vores tiltag mindsker vores miljømæssige fodaftryk, så vi deltager i regionens økonomiske og sociale liv og forbedrer arven og biodiversiteten på vores anlæg. 
 

Se, hvad vi laver på det termale område

Bæredygtig indsats for at bevare Avène Termalkildevand 

Vi ved, hvor vigtigt det er at respektere økosystemerne, biodiversiteten, jordbunden og undergrunden for at bevare balancen i Avène Termalkildevand. Vi sørger for at involvere os i miljømæssige og sociale spørgsmål og handle bæredygtigt i hverdagen. Se interviewet med eksperterne, og hvad de gør for at bevare miljøet og ressourcerne i Avène-les-Bains.

Vi sikrer, at Avène-miljøet respekteres.

Vi sikrer, at Avène-miljøet respekteres.

--

Vores CSR-eksperter, Sévérine Roullet-Furnemont og Sandrine Bessou Touya, sætter vores handlinger i perspektiv.

Læs mere
Vand, mennesker og træer

Vand, mennesker og træer

--

Nicolas Kremer, der er landbrugsingeniør ved ONF, forklarer, hvor vigtige skovene er for økosystemerne i Avène-les-Bains, og hvad der gøres for at passe på dem.

Læs mere
Tilbage til toppen