AFPRØVNING

AFPRØVNING

Vi går ikke på kompromis med sikkerheden af vores produkter og arbejder sammen med højt kvalificerede toksikologer for at evaluere dem omhyggeligt.

Vores dermokosmetiske cremer følger de grundlæggende regler for medicinsk og farmaceutisk omhu,
hvilket gør det umuligt at hævde noget uden at have bevist det. For at sikre,
at alle vores formler er sikre og uskadelige, udfører vi særligt strenge
test ud over de europæiske krav: prækliniske in vitro-test; in vivo-test,
klinisk tolerance: (sensibiliseringstest og hud- og/eller øjentolerancetest under
dermatologisk og/eller oftalmologisk og/eller pædiatrisk kontrol).

I henhold til de europæiske kosmetikforordninger (forordning (EF) nr. 1223/2009)
skal producenterne til afprøvning af nye råvarer og færdige produkter anvende
tilgængelige alternative metoder til dyreforsøg.
Som pionerer inden for denne tilgang har vi gennemført et alternativt program og har
for mange år siden stoppet alle dyreforsøg.

For at vurdere sikkerheden af vores kosmetiske produkter uden
dyreforsøg har vi skabt et alternativt program:
- udvikling af substitutionstests på cellekulturer i vores eget
hudkulturlaboratorium, der blev oprettet for over 20 år siden,
- implementatinsmetoder på markedet,
- aktiv deltagelse i de test, der gennemføres af officielle
franske og europæiske organisationer.
Vi støtter også udviklingen af alternative forsøgsmetoder
ved at yde økonomisk støtte til forskningsprogrammer under fælles ledelse
af Europa-Kommissionen og Cosmetics Europe, en
europæisk organisation for producenter af kesmetiske produkter, som vi er medlem af.

Vi markedsfører vores produkter i Kina, hvor test er pålagt af myndighedernes
lokale bestemmelser. Nogle af disse test har tidligere været udført af laboratorier, der er akkrediteret af
kinesiske myndigheder, og foretaget på dyr, hvilket vi ikke bifalder.
Cosmetics Europe, en organisation, som vi er medlem af, samt andre
internationale brancheforeninger i kosmetikindustrien interagerer med de
kinesiske myndigheder for at sætte en stopper for obligatoriske dyreforsøg og tilskynde dem til at bruge
alternative metoder, som det allerede er tilfældet i Europa. Og vi mener, at det er
gennem samarbejde med den kinesiske regering, vi kan gøre fremskridt.

Hudplejeprodukter, der ikke er specielt udviklet til gravide kvinder, er ikke testet på
gravide. Brug af vores produkter under graviditet og amning afhænger af
deres sammensætning. Kontakt os venligst for enhver forespørgsel.

Vi tester vores produkter under dermatologisk og/eller oftalmologisk kontrol og/eller
pædiatrisk kontrol for at sikre, at de er effektive og ikke giver allergier eller
intoleransreaktioner. I løbet af udviklingen gennemgår hvert produkt
en række strenge test (bakteriologi, emballagekompatibilitet, tolerance, anvendelse,
osv.). Enhver påstand på vores emballage er underlagt kliniske undersøgelser for at verificere dens
autenticitet.

Hvert år deltager 8.000 frivillige, der enten er raske eller i produktets målgruppe, i produkttest.
Til lanceringen af hvert dermokosmetiske Pierre Fabre-produkt udvælger vi mellem 300 og 1.000
frivillige. Nogle af prøverne gennemføres i vurderingscentre beliggende
i omegnen af Toulouse.

Kun Pédiatril, TriXera NUTRITION, Cicalfate, XeraCalm A.D. og SPF50+ solcreme til børn
1 er blevet testet på spædbørn og børn.

DETAILSALG

DETAILSALG

Da vores produkter er til sensitiv hud, udvælger vi nøje de
anvendte ingredienser og gennemfører mange kliniske undersøgelser. Denne fokus på produkternes kvalitet
kan have en indvirkning på deres salgspriser.
Desuden er prisen på produkterne fastsat af vores distributører, og de kan variere fra et apotek
til et andet.

På grund af de mange forespørgsler kan vi desværre ikke sende dig prøver. Mange apoteker har testere, så her kan du prøve konsistensen af en creme, dufte til den og lignende.

Vi har desværre ikke noget loyalitetsprogram.

BÆREDYGTIG UDVIKLING

BÆREDYGTIG UDVIKLING

Laboratoires Dermatologiques Avène engagerer sig i at træffe foranstaltninger, der har til formål at sikre kvaliteten af vores produkter og samtidig beskytte vores ressourcer.

Vi har indgået et samarbejde med Pur Projet, en velgørende organisation, der arbejder for at genoprette havbunden. Vi arbejder på at genopbygge koralrev i Indonesien, samtidig med at vi inddrager lokalbefolkningen i foretagendet. At deltage i dette intense humane og økologiske projekt gør os stolte.

For at begrænse vores plastaffald har vi valgt OPEN/STOP-teknologien på vores solsprays. Har du nogensinde mistet låget til din solspray? Med din Avène solspray vil det aldrig ske igen, og planeten vil takke dig.

Vores produktionsanlæg opgraderer 90 % af sit affald gennem partnerskaber med
miljøvirksomheder.
Da vores hydroterapicenter, produktionsanlæg og vandforskningscenter
er samlet på ét sted, bidrager vi til den lokale udvikling.

Vores koncern, Pierre Fabre, opnåede i 2012 det krævede niveau for AFAQ 26000-certificering.
Denne frivillige vurderingsproces, der er udviklet af AFNOR Certification på grundlag af
ISO 26000-forordningen, giver organisationer mulighed for at måle deres modenhedsniveau og
ydelse i forbindelse med socialt ansvar. Denne certificering var den første
Givet til et farmaceutisk laboratorium og en virksomhed med mere end 10.000 ansatte.

Solidaritet ligger os meget på sinde, og vi samarbejder med en række organisationer.
Vi yder dem vores videnskabelige bidrag og vores operationelle og finansielle støtte,
og vi hjælper med uddannelsesværktøjer. Vi har i flere år samarbejdet med European Skin Cancer Foundation. Målet er at bidrage til at skabe opmærksomhed om, uddannelse omkring og forebyggelse af hudkræft hos børn.

Vores formler og emballage er banebrydende med henblik på miljøvenligt design,
samtidig med at vi opretholder vores standarder for kvalitet, sikkerhed og etik.
For at begrænse vores miljømæssige fodaftryk har vi udviklet en ansvarlig indkøbspolitik
ved at underskrive erklæringen for ”10 forpligtelser til ansvarlige indkøb”
. ”
I vores produktionsanlæg arbejder vi på optimal energieffektivitet,
Så vi reducerer vores CO2-emissioner betydeligt; vi
bruger 100 % vedvarende energi fra vandkraftværker.
Mere end 90 % af vores produktionsaffald genanvendes gennem frivillig og løbende sortering.

Endelig minimerer vi påvirkningen fra vores produkter på lang sigt: vores sprays, aerosoler, aluminiumtuber,
plastflasker, glaskrukker, æsker og vejledninger kan alle genbruges.

PRODUKTUDVIKLING

PRODUKTUDVIKLING

Vores forbrugeres tillid er afgørende. Sikkerhedsvurderingen af vores produkter er derfor baseret på tre typer analyser, der udføres med den største omhu.

Koncernen Pierre Fabre Dermo-Cosmetics, som vi er en del af, gennemfører hvert år mellem 750
og 1.050 mikrobiologiske, fysisk-kemiske, kompatibilitets- og stabilitetskemiske kliniske undersøgelser af alle
sine produkter hvert år.
Vi gennemfører 4 til 5 kliniske tolerance- og effektivitetstest på hver af vores
formler, før de godkendes.
Vi kontrollerer systematisk ingredienser, emballage og produkter på hver eneste
hvert eneste fremstillede parti.
Efter markedsføringen af produkterne overvåger vi dem også på lang sigt
gennem kliniske undersøgelser, der er underlagt etiske komitéer.
Endelig reviderer vi vores produkter regelmæssigt i overensstemmelse med
feedback og kvalitet i forbindelse med kosmetovigilance og videnskabelige og lovgivningsmæssige fremskridt.

Hvis du mener, at der er et problem med dit produkt, skal du kontake det apotek,
Hvor du har køby produktet.
Apoteket vil følge den fastlagte procedure
og f.eks. bytte produktet for dig. Kontakt kundeservice.

I overensstemmelse med de gældende europæiske regler vurderer vi hver eneste
ingrediens i vores produkter under hensyntagen til dens fysisk-kemiske egenskaber, dens
toksikologiske profil, eksponeringsniveau (ansigt, krop), kontakttid, produktets målgruppe
(sensitiv hud, spædbørn, børn, gravide, hudtilstand) samt
emballage og anvendelsesmetode.
For hver enkelt råvare, der anvendes, fører en sikkerhedsvurdering til en undersøgelse og et
sammenfattende dokument baseret på de foreliggende data, eventuelt suppleret med en
en række forsøg og analyser. Dette giver os så en positiv eller negativ holdning til brugen af
ingrediensen, afhængig af produktet.
Vi evaluerer nøje den potentielle risiko for et kræftfremkaldende, mutagent eller
reprotoksiske (CMR – carcinogenic, mutagenic or repotoxic) stof. Faktisk er CMR-klassificerede stoffer omfattet af
meget strenge regler i kosmetik.

To oplysninger på emballagen af dine kosmetiske produkter giver dig mulighed for at
kontrollere, om de stadig overholder brugbarhedsdatoen.
For det første kan du gå efter udløbsdatoen. Indtil deres udløb
garanterer vi effektiviteten og stabiliteten af vores produkter. Denne angivelse er obligatorisk
for hygiejne- og plejeprodukter i Europa, hvis udløbsdato er mindre end 30 måneder. Du
kan dernæst kigge på l PAO (Period After Opening), symboliseret ved en åben krukke,
der indeholder et tal og bogstavet M for ”måned”. Tallet svarer til antallet af måneder,
produktet uden risiko kan anvendes efter åbning, så længe antallet af måneder falder inden for produktets samlede udløbstid. Vakuumpakkede
produkter (lufttæt emballage eller steril kosmetik) har ikke en PAO, da de kan
anvendes så længe som ønsket, indtil produktets udløbstid.

For hvert produkt vurderer vi sikkerheden af råvarerne og også
af det færdige produkt.
Vi analyserer først formlens sammensætning og beregner sikkerhedsmargenerne
for koncentrationen af de enkelte ingredienser. Derefter opstiller vi prækliniske
test (in vitro), kliniske tolerancetest (in vivo på sund hud og derefter på målgruppen),
sensibiliseringstest og endelig hud- og/eller øjentoleranceprøver.
Hvis vi støder på et problem under disse test
markedsføres produktet ikke, og vi starter produkudviklingen forfra. Hos
Eau Thermale Avène kommer sikkerheden først. Hvert produkt lanceres derfor på markedet med
en absolut garanti for, at det er sikkert, når det bruges efter hensigten.

Hvert produkt har et serienummer i et bestemt format, der identificerer dets
oprindelse. Det giver os mulighed for at genfinde fremstillingsdatoen, råmaterialerne osv. Disse
oplysninger giver os mulighed for at tilbagekalde partier, hvis det er nødvendigt.

Fra opdagelsen af en aktiv ingrediens til markedsføring af det færdige produkt tager vores forskning
gennemsnitligt tre år. Men denne proces kan tage op til 10 år.
Vores eksperter udformer og gennemfører kliniske undersøgelser internt eller i samarbejde med
eksperter fra hele verden.

Med støtte fra et farmaceutisk laboratorium, som er grundlaget for vores videnskabelige etik, er
det vores absolutte prioritet at garantere din sikkerhed. Vi arbejder med hold af
højt kvalificerede toksikologer, der foretager strenge test af alle vores produkter
i overensstemmelse med de gældende europæiske regler, der anses for at være nogle af de
strengeste i verden.

Da vi har status som virksomhed i sundhedssektoren har vi i 25 år valgt at have vores egen
kosmetovigilancetjeneste for at sikre
forbrugernes sikkerhed, når de bruger vores produkter,
i alle de lande, hvor de sælges. Denne internationale organisation bygger også på
ekstern og uafhængig ekspertise. Dette netværk af eksperter overvåger og
revurderer sikkerheden af Eau Thermale Avène-produkterne efter strenge og anerkendte metoder.
Det indsamler, godkender og analyserer potentielle uønskede virkninger i forbindelse med brugen af vores
produkter og fremlægger alle elementer, der kan forbedre produktet.
Vores team af farmaceuter er tilgængelige på telefon +33 (0) 800 811 001 (gratis nummer)
for at besvare dine spørgsmål om produkttolerance. Om nødvendigt foretages der en undersøgelse
udført sammen med patientens læge eller dermatolog for at påvise lægemidlets eventuelle
samspil med andre produkter.

Ideen til et nyt produkt kan komme fra produktchefen, fra
forbrugernes efterspørgsel eller fra undersøgelser, der peger på et behov.
Derefter følger vi en præcis proces, fra udarbejdelse af specifikationer til
kliniske undersøgelser af det færdige produkt, godkendelse af formlen og stabilitetstest
på det emballerede produkt. Når alle trin er godkendt, lancerer vi det nye
produkt på markedet.

PRODUKTSAMMENSÆTNING

PRODUKTSAMMENSÆTNING

Vi giver dig håndgribelig og videnskabelig indsigt i vores ingredienser, så du får et bedre indblik.

I vores scrubs bruger vi mikroperler af cellulose. Mikroplast
er forbudt i henhold til miljøloven, den såkaldte biodiversitetslov, der blev vedtaget efter COP 21.

Petroleum er et naturligt materiale, som efter rensning gør det muligt at fremstille
mineralolie af kosmetisk og farmaceutisk kvalitet. Evalueringerne garanterer, at de petrokemiske
ingredienser, som vi køber, har et højt sikkerhedsniveau og gavnlige
egenskaber for huden. Vores laboratorium sikrer også
kvaliteten af disse råvarer internt såvel som i samarbejde med vores leverandører.
Vi har stor toksikologisk erfaring og dybdegående overvågning af denne type
ingredienser. Disse neutrale og inaktive fedtstoffer har en fremragende tolerance og er
ikke irritationsfremkaldende. De er derfor perfekt egnede til sensitiv hud.

Mineralolier er råvarer, der udelukkende består af kulstof og
hydrogenmolekyler. De anvendes i kosmetik og også i
i medicinal- og fødevareindustrien som overfladebehandling og hermetisk emballage.
agents.
Deres vigtigste egenskab er at lægge sig på hudens overflade og skabe en beskyttende film
uden at trænge ind i hudlagene. De virker blødgørende og fugtgivende, blødgør tør hud,
samtidig med at de beskytter mod irritation forårsaget af omgivelserne. De er meget
stabile, så de forbliver effektive over tid.
Alle vores formler, der indeholder mineralolier, opfylder de strenge standarder for
kosmetiske bestemmelser og sikrer en høj grad af renhed i henhold til farmaceutiske
standarder. Vi kræver, at vores leverandører leverer os råmaterialer, der er fremstillet
i overensstemmelse med de standarder, der er fastsat i den europæiske farmakopé. Endelig overvåger vi kvaliteten
og doseringen internt.
Disse oliers risikofrie karakter blev for nylig bekræftet af det tyske forbundsinstitut
for risikovurdering (BFR). De er absolut sundhedsmæssigt sikre for forbrugere
og er også kendt for deres fremragende tolerance og deres beskyttende
og fugtgivende egenskaber.

Hvis en ingrediens indgår i en produktformel i
nanometrisk form, er betegnelsen [NANO] angivet efter navnet i ingredienslisten
på emballagen.
Nanopartikler anvendes i vid udstrækning i fødevare- og kosmetikindustrien.
De har f.eks. været anvendt i solbeskyttelsesprodukter i næsten 20 år. Faktisk sikrer den
nanometriske form af en fotobeskyttende aktive ingrediens, at den spredes godt,
hvilket forbedrer virkningen af det færdige produkt.
De europæiske og internationale sundhedsmyndigheder har etableret strenge nødvendige testprogrammer for nanopartikler for at bekræfte, at de er sikre.
which have established rigorous testing programmes required before they can be
used.
Undersøgelser har vist, at de partikler, der indgår i en formel, interagerer med hinanden
og danner grupper på 100 nm, som ikke passerer hudbarrieren.
barrier. Vi har også testet vores produkter for at påvise, at nanopartiklerne
ikke trænger ind i huden.

I kosmetiske produkter har silikone (CYCLOPENTASILOXAN, DIMETHICON,
CYKLOMETHICONE osv.) fremragende sensoriske egenskaber: De forbedrer
Cremernes teksturer og gøt, at føles behagelige og lette at fordele på huden. Dette fremmer
brug af cremen.
Silikoner anses af internationale myndigheder, herunder Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed (SCCS), for at være sikre ingredienser.
authorities, including the Scientific Committee on Consumer Safety
(SCCS). De er kemisk inerte materialer, der tolereres godt af huden, og som hverken er komedogene
eller allergifremkaldende, og så bekæmper de irritation.

Polyethylenglycolens blødgørende egenskaber giver cremerne
en fugtgivende virkning. Dette er en emulgerende ingrediens, der giver cremer tekstur og
fremragende holdbarhed.

I kosmetik har antioxidanter til opgave at beskytte produktets formel mod oxidation
og især forhindre, at plantebaserede fedtstoffer bliver harske.

Du ønsker, at dine produkter skal være effektive og sikre, så længe du bruger dem.
Derfor er vi normalt nødt til at tilsætte konserveringsmidler til formlerne
for på den måde at forhindre forurening og forringelse af produkterne. Det er takket være disse
konserveringsmidler, at vi kan garantere holdbarheden af vores
produkter.
Brugen af konserveringsmidler er en langt mindre risiko
for sundheden end en eventuel bakteriel kontamination.

Phenoxyethanol er et konserveringsmiddel, der bidrager til at sikre
vores produkters holdbarhed og udløbsdato. Vores viden om dette stof
giver os mulighed for at bruge det sikkert. I henhold til CIRs (Cosmetic Ingredient
Review) ekspertudvalg er denne ingrediens sikker at bruge i kosmetiske produkter, der påføres huden
i alle aldersgrupper, herunder spædbørn, undtagen brug på
numsen. Det er hverken irritationsfremkaldende, sensibiliserende, fototoksisk eller mutagent.
Det findes naturligt i f.eks. grøn te og julesalat.

Vi overvejer altid nøje hver enkelt ingrediens i vores produkter. Kosmetiske
ingredienser bidrager til produkters effektivitet, konservering, konsistens, farve og
duft. Deres effekt og procentdel i formlerne er ikke valgt
tilfældigt, hver ingrediens spiller sin egen rolle i formlen.

Kriterierne for definitionen af hormonforstyrrende stoffer, foreslået den 4. juli 2017 af
medlemsstaterne i Den Europæiske Union, blev afvist af Europa-Parlamentet den 4. oktober
2017. I Europa findes der endnu ikke en officiel liste over hormonforstyrrende stoffer.
provided by Europe.
Vi er opmærksomme på at tage højde for ændringer i videnskabelig udvikling
og de europæiske kosmetikforordninger, så vi kan tilbyde formler, der garanterer en høj
sikkerhed.

Flydende paraffin hører til
gruppen af mineralolie og har været anvendt i årtier i kosmetiske produkter. Ifølge det tyske forbundsinstitut for risikovurdering (BFR),
udgør langvarig brug af kosmetiske produkter, der indeholder mineralolier, ikke
nogen sundhedsrisiko.
Flydende paraffin er en inert og ikke-komedogen forbindelse, der har en meget god
hudtolerance. Det er et fugtgivende middel, der blødgør huden og beskytter den mod
irritation fremkaldt af omgivelserne.

Parabener er naturligt afledte konserveringsmidler, som også findes i
frugt og grøntsager (jordbær, gulerødder, løg). Der findes forskellige typer af parabener, og de har
i mange år været anvendt i kosmetiske produkter for at forhindre udviklingen af
af dårlige bakterier og svampe. Kun fire anvendes i kosmetik:
METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPYLPARABEN og BUTYLPARABEN. I en formel
må ingen type paraben i overensstemmelse med EU-reglerne overstige fra 0,4% til maksimal 0,8 %.
in accordance with EU regulations.
Vi har omfattende toksikologiske data, som bliver opdateret
sammen med videnskabelige fremskridt inden for kemiske vurderinger.
De
er meget effektive og ikke særlig allergifremkaldende. Vi bruger ikke længere parabener
til at konservere vores formuleringer.

Alle kosmetiske produkter er omfattet af en sikkerhedsdatabase. Som producent er vi
ansvarlige for markedsføringen og er forpligtet til at garantere sikkerheden.
Vores produkter produceres og overvåges i overensstemmelse med,
Pierre Fabre-koncernens strenge farmaceutiske krav og standarder.
Alle vores formler er udviklet med den største respekt for aktuelle
regler. Vores produkter udviser fremragende resultater med henblik på effektivitet og tolerance på
alle hudtyper, og for nogles vedkommende også på hypersensitiv eller atopisk hud.

Vi prioriterer vores forbrugeres sikkerhed højt.
I overensstemmelse med den europæiske lovgivning vurderer en ekspert i toksikologi hvert af vores
produkter, inden de markedsføres.
Sikkerhedsvurderingen af vores produkter er baseret på tre test: vurdering af
råvarerne, vurdering af færdige produkters sikkerhed og
kosmetovigilance, som består i at overvåge tolerancen for de produkter, der er
på markedet og indsamle oplysninger, der kan forbedre dem.

BHT (Butylated Hydroxytoluene) er en antioxidant, der forhindrer fedtforbindelser
i et produkt i at blive harske.
På grundlag af de foreliggende undersøgelser har CIR-ekspertpanelet (Cosmetic Ingredient Review)
konkluderet, at BHT ikke forårsager væsentlig irritation, sensibilisering eller
fotosensibilisering.
Da koncentrationen af denne ingrediens desuden er meget svag i kosmetiske formuleringer (fra
0,0002% til 0,5%), udgør brugen ingen risiko.

Titandioxid er et kosmetisk farvestof, som vi bruger til at lysne nogle af
cremerne.
I nanoform er det også et solfilter. Solfiltre hjælper med at beskytte huden
effektivt mod solens farer. De bidrager til at forhindre
hudkræft. Indtil nu er der ingen videnskabelig dokumentation for, at de udgør en sundhedsrisiko.
health. Debat i medierne har rejst tvivl om betydningen
af at beskytte sig mod UV-stråler. Men ifølge OMS var én ud af tre kræftformer i 2017 forbundet med
soleksponering. Vores undersøgelser har vist, at titandioxid ikke trænger
væsentligt ind i huden og ikke udgør en risiko, når det indåndes. Så det er sikkert,
selv når det anvendes i form af en spray.
Vi vælger at bruge kun fire solfiltre med reduceret samlet koncentration for at
sikre optimal solbeskyttelse og samtidig begrænse påvirkningen på
havmiljøet. Vi har også forbedret den biologiske nedbrydelighed af vores formler
ved at fjerne silikone og vandopløselige solfiltre.

Vores ingredienser opfylder nøje de gældende europæiske forordninger om kosmetik.
standards in force. Disse opdateres regelmæssigt, fem til seks gange om året, for at tage højde for
videnskabelige fremskridt.
Alle anvendte ingredienser er anført på emballagen af ethvert produkt. Denne
beskrivelse af formlerne følger den internationale INCI-standard (International Nomenclature of
Cosmetic Ingrediens).

Til personer med hypersensitiv eller intolerant hud, som ønsker at undgå
konserveringsmidler helt, har Pierre Fabre udviklet Sterile Cosmetics,
et unikt koncept. Processen gør,
At vi helt kan undgå at bruge konserveringsmidler, bl.a. takket være et eksklusivt og perfekt hermetisk
lukkesystem.

PERSONLIGE OPLYSNINGER

PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi indsamler dine personlige oplysninger til et specifikt formål (f.eks. til en konkurrence,
loyalitet, oplysninger osv.). Som hovedregel beholder vi dem ikke, når
formålet er nået.
Medmindre du gør indsigelse imod det, opbevarer vi dine oplysninger i tre år med henblik på
markedsføringsformål.
Vi har nogle gange brug for at arkivere dine oplysninger i længere tid for at overholde vores juridiske forpligtelser (f.eks,
kosmetovigilance, kvalitetsservice osv.).
Når vi ikke længere har brug for dine oplysninger, sørger vi for, at de
destrueres fuldstændigt eller anonymiseres. Få mere at vide om vores privatlivspolitik.