Engageret i at genoprette maritime økosystemer
For naturen

For naturen

Engageret i at genoprette maritime økosystemer

Siden 2010 har Eau Thermale Avène været engageret i at yde et positivt bidrag til spørgsmålene om bevarelse af havene. I 2013 blev det første skridt taget: For solbeskyttelsesprodukter blev der udviklet nye formler for at reducere deres indvirkning på havmiljøet. I 2016 blev der taget endnu et skridt: Vi slog os sammen med Pur Projet, en virksomhed, der er specialiseret i klimatiltag, og som blev grundlagt på initiativ af Tristan Lecomte, som er grundlæggeren af Alter Eco. Sammen lancerede vi PUR Corail-programmet. Dette projekt har til formål at genoprette det maritime økosystem gennem koraller i Pejarakan på Nordvestbali.

AV_SPOR_2015_Pejarakan_Bali_CopyrightPURProjet_05 1202x676 © PUR Projet 

Vi observerede, at tusind år gamle koraller var i fare.

Digtere taler om de store farvande, om dybet, om bølgerne... Forskere foretrækker at tale om verdenshavet. Eller ganske enkelt Ocean, der giver det, det store forbogstav det fortjener. Det område, som vi normalt kun kender kysterne af, udgør 2/3 af vores planet og har en gennemsnitlig dybde på 4000 meter. Det svarer til 99 % af planetens beboelige rum.

Det er derfor hjemsted og fødested for størsteparten af verdens levende væsener og regulerer de væsentlige elementer i vores klimabalance. Men verdens livsnerve er nu ved at blive kvalt (global opvarmning, forurening, overudnyttelse af ressourcer osv.). De første ofre er naturligvis de arter, der lever i havet, herunder koraller. Koraller findes overalt i verdenshavene og på alle dybder op til syv kilometers dybde og er vigtige for utallige plantearter, bakterier og fisk. Koraller er ekstraordinære organismer, der lever i rekord lang tid, når de ikke angribes. Nogle rev har eksisteret i tusindvis af år. Men i den nuværende tilstand er tre fjerdedele truet på grund af menneskelig aktivitet. Det anslås, at næsten 30 % af revene vil være forsvundet om tre årtier med en hastighed på 1 % om året. 

AV_SPOR_2015_Pejarakan_Bali_CopyrightPURProjet_04 577x577 © PUR Projet

 

Indgriben på lokalt plan: PUR Projet

På baggrund af dette faktum gik Eau Thermale Avène sammen med PUR Projet og dets teams for at lancere et projekt til genopretning af tropiske koraller. Projeket begyndte med koraltrekanten i Indonesien. I det nordvestlige Bali i Pejarakan bliver PUR Projet-projektet omsat til virkelighed, drevet af det arbejde, der udføres af lokalsamfundets Pokmasta-team og styres af PUR Projet-teams. For nogle få år siden var disse paradisiske dybder i en sørgelig tilstand på grund af temperaturstigninger, fiskeri med cyanid eller dynamit og det ødelæggende klimafænomen El Niño. For at genbefolke området med koraller og biodiversitet har man bygget et kunstigt rev.

Se feedback fra Emilia d´Avack, ekspert i havets økosystemer hos PUR Projet og koordinator for projektet.

 

 

Udvidelse af projektet: en nødvendighed

Ret hurtigt efter projektets start blev det klart, at der var behov for en mere omfattende tilgang. Det var også nødvendigt at gribe ind over for jorderosion, i forbindelse med skovrydning og plastikforurening, for at genoprette et bæredygtigt miljø. For at opnå dette udvidede man det fælles projekt til at omfatte plantning af mangrover og forbedring af lokalbefolkningens miljøpraksis.

Se interviewet med Patricia Aublet, medstifter af PUR Projet, som ser tilbage på dette fælles projekts historie og behovet for en holistisk tilgang

av_pejarakan_bali_copyrigthpurprojet_01 577x577 © PUR Projet 

Indsats mod jorderosion og plastforurening

Medlemmer af lokalsamfundet sørger for at genplante mangrover for at kontrollere erosionen og bremse havets fremmarch. Mangrover er et økosystem bestående af træagtige arter, f.eks. palmer, der kan trives i tidevandszonen. Mangroveskovene stabiliserer kysten og beskytter miljøet, især efter en orkan eller tropisk storm. Samtidig med genopbygningsprojektet for revet og mangroveplantningen bliver plastaffald nu indsamlet og genanvendt efter at have været en stor miljøbelastning i lang tid. Beboerne har fået udleveret sorteringsbeholdere, og der gennemføres oplysningsforanstaltninger for at fremme sorteringspraksis og fremhæve vigtigheden af affaldshåndtering.

AV_Pejarakan_Bali_CopyrightPURProjet_13 1202x676 © PUR Projet
AV_Pejarakan_Bali_CopyrightPURProjet_Biodiversity_03 577x577 © PUR Projet 

Resultater og mål

2016-2018
- 42 installerede strukturer
- 4.700 genplantede koraller
- 16 forskellige koralarter

Mål for 2019-2021
- Der vil blive transplanteret mere end 10.300 koraller
- 6.000 mangrovetræer
- 81 tons plast vil blive indsamlet og genanvendt.

Tilbage til toppen