LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE WEBSITE JURIDISKE MEDDELELSER

Redaktør

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

Forenklet aktieselskab med en kapital på 22.987.907,05 €
Hovedkvarter på 45 Place Abel Gance – 92100 BOULOGNE
RCS (handelsregisternr.) Nanterre 319 137 576
EU momsnr.: FR42319137576
E-mail: contact.avene@pierre-fabre.com; Telefon: +33 (0) 5 63 58 88 00

 

Forlagsdirektør

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

 
Udvikler

SMILE
Forenklet aktieselskab med en kapital på 814.314,88 €
20 Rue des Jardins 
92600 Asniers sur seine
RCS (handelsregisternr.) Nanterre 378 615 363

 

Vært

PLATFORM.SH
Forenklet aktieselskab med en kapital på 510.747,00 €
131 Boulevard de Sébastopol
75002 Paris, Frankrig
RCS (handelsregisternr.) Paris B 521 496 059
E-mail: customercare@platform.sh; Telefon: +33 (0) 1 40 09 30 00

 

Kredit

Design, udvikling: WIDE 
Koncept, redaktionelt indhold, fotos/videoer: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

 

 

LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE WEBSITE GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

 

ARTIKEL 1 – FORMÅLET MED DE GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Formålet med disse generelle vilkår og betingelser for brug (i det følgende benævnt ”vilkår og betingelser”) er at definere betingelserne for brug af og adgang til hjemmesiden tilhørende LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE® (i det følgende benævnt ”LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE”), der er et varemærke ejet af PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE (i det følgende benævnt ”PFDC”), som brugerne (i det følgende benævnt ”brugerne”) anses for at have accepteret ved ganske enkelt at besøge denne hjemmeside. 

Hvis brugerne ikke ønsker at acceptere disse betingelser, anmoder LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE dem om at forlade webstedet.
 
Vilkår og betingelser er underlagt fransk lovgivning og kan til enhver tid og uden varsel ændres. Webstedet må udelukkende anvendes og konsulteres til personlige, ikke-kommercielle formål.
 
Det er generelt brugeren forbudt at anvende hele eller dele af webstedet til ethvert formål, der er ulovligt (ophavsret) eller forbudt i henhold til disse vilkår og betingelser.
 
Ved at besøge webstedet accepterer brugeren at overholde de vilkår og betingelser, der er fastsat på datoen for besøget.
 
Vilkår og betingelser gælder for alle brugere, der besøger webstedet.

 

ARTIKEL 2 – BESKRIVELSE AF WEBSTEDET

Webstedet er kun tilgængeligt online på følgende adresse: 
https://www.eau-thermale-avene.fr og kun for brugere bosiddende i den europæiske del af Frankrig (inklusive Korsika).
 
Webstedet er oprettet for at give dig oplysninger om LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE (produktbeskrivelser, rådgivningsark, konkurrencer, nyhedsbreve osv.) samt for at præsentere alle LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNEs sortimenter. Webstedet indeholder især ikke-kontraktlige oplysninger om LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE med det formål at beskrive alle dets produkter, men uden ønske om at tilbyde direkte køb af et produkt eller en tjenesteydelse (medmindre andet udtrykkeligt er angivet) (i det følgende benævnt ”tjenester”).
 
Hvis du er under seksten (16) år, skal du erklære, at du har fået tilladelse fra dine forældre eller juridiske repræsentanter, før du giver LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE dine personlige oplysninger for at få adgang til webstedet og modtage meddelelser fra LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE.
 
Webstedet er fuldt ud finansieret af PFDC. Webstedet udgør ikke et kontraktligt tilbud og indeholder ikke nogen form for reklame. 
 
For så vidt som webstedet holdes ajour under hensyntagen til alle aktiviteter, kan det ske, at visse nye oplysninger, tjenester eller meddelelser ikke længere er gyldige på det tidspunkt, hvor de udsendes, eller at de ganske enkelt er forældede. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE kan, selv om de bestræber sig herpå, ikke garantere, at alle på webstedet tilgængelige oplysninger og tjenester er helt /fuldstændigt opdaterede.
 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE garanterer ikke for nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger og tjenester, der er indeholdt på webstedet. LABORATORES DERMATOLOGIQUES AVÈNE vil foretage de nødvendige korrektioner. Desuden kan de oplysninger og tjenester, der stilles til rådighed, være blevet opdateret mellem det tidspunkt, hvor brugerne har set dem, og det tidspunkt, hvor brugerne blev opmærksomme på dem. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE garanterer ikke på nogen måde, at disse oplysninger og disse tjenester er nøjagtige, fuldstændige og opdaterede.
 
Brugeren er alene og fuldt ud ansvarlig for brugen af webstedet. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle resultater som følge af brugen af webstedet.
 
Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, vil enhver ny funktion, der forbedrer eller øger en eller flere eksisterende tjenester eller enhver ny tjeneste, der lanceres af LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE, være omfattet af betingelserne.
Brugerne accepterer, at tjenesten leveres til dem ”som den er”. Brugerne forpligter sig til at bruge webstedet i overensstemmelse med de formål, der er beskrevet i vilkår og betingelser, til ikke at bruge webstedet på en anden måde, end det er hensigten, og til ikke at forsøge at omdirigere brugerne til en anden tjeneste.


ARTIKEL 3 – ADGANGSBETINGELSER TIL WEBSTEDET

3.1. For at få adgang til webstedet skal brugeren være i besiddelse af den hardware og software, der er nødvendig for at bruge internettet. For at få adgang til webstedet på en computer, tablet eller mobiltelefon (i det følgende benævnt ”enhed”) skal brugeren have en passende højhastigheds-internetadgang, et bredbånds- eller dataabonnement, der giver adgang til internettet fra en computer/tablet/kompatibel mobiltelefon som f.eks. en smartphone (IOS, Android), WAP-forbindelse, Wi-Fi og/eller 3G/4G.
 
Brugeren anerkender, at betingelserne i kontrakten med hans/hendes internet/mobiloperatør fortsat vil gælde, når han/hun bruger webstedet. Brugeren skal alene afholde alle omkostninger, som operatøren måtte kræve i forbindelse med adgang til internetforbindelsestjenester, Wi-Fi, WAP og/eller 3G/4G, for at bruge webstedet.
Ved brug af webstedet accepterer brugeren ikke at forstyrre den korrekte funktion af webstedet, servere og netværk og/eller ændre, tilpasse eller hacke webstedet og/eller ændre et program eller et websted fra en tredjepart for at skabe forvirring om forbindelsen til webstedet.
 
Brugeren er klar over de restriktioner og begrænsninger, der er forbundet med internet- og telekommunikationsnetværk, og forpligter sig derfor til at:
• beskytte deres enhed mod enhver form for virus, forsøg på indtrængen, uautoriseret adgang og/eller brug af tredjeparter; • sikre de betingelser for installation, drift og vedligeholdelse af deres enhed, der er nødvendige for, at webstedet kan fungere korrekt.

 
3. 2. BRUGERNES FORPLIGTELSER

Ved at bruge webstedet accepterer brugerne, at de ikke må
• bruge webstedet og tjenesterne til at deltage i politik, propaganda eller proselytisme; • bruge webstedet på en anden måde end det tilsigtede formål; • udøve ulovlige aktiviteter, navnlig krænkelse af ophavsretten til fotografier, billeder, tekster, videoer osv.; • reklamere for eller opfordre andre brugere til at bruge andre tjenester, uanset om det er en konkurrent eller ej; • underminere webstedets funktion på nogen som helst måde; • overtræde lovgivningen om intellektuel ejendomsret; • overtræde gældende love og bestemmelser.
 
Det er brugerne forbudt at:
• downloade, sende, e-maile eller på anden måde sprede indhold, der er ulovligt, skadeligt, truende, krænkende, udgør chikane, ærekrænkende, vulgært, obskønt, truende for andres privatliv, hadefuldt, racistisk eller på anden måde anstødeligt; • konsultere, vise, downloade eller overføre indhold, der er i strid med gældende lovgivning i det land, hvor webstedet konsulteres, navnlig med hensyn til intellektuel ejendomsret; • forsøge at vildlede andre brugere ved at påtage sig andre personers navn eller firmanavn og især ved at udgive sig for at være en ansat eller en tilknyttet PFDC og LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE, en moderator, en guide eller en vært; • på nogen som helst måde downloade, vise, e-maile eller sprede indhold, herunder computervirus eller anden kode, fil eller program designet til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller telekommunikationsværktøjer (denne liste er på ingen måde udtømmende); • på nogen som helst måde downloade, vise, e-maile eller sprede indhold, der krænker tredjemands patenter, varemærker, fabrikationshemmeligheder, intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre ophavsrettigheder (herefter kollektivt benævnt ”rettighederne”); • forstyrre det normale dialogforløb og fremskynde skærmens rullehastighed, så brugerne ikke kan følge med i og skrive deres dialog eller foretage nogen handling, der har en lignende forstyrrende virkning og hindrer brugernes evne til at kommunikere i realtid; • forstyrre eller afbryde tjenesten, servere og netværk forbundet med tjenesten, eller nægte at overholde de nødvendige betingelser, procedurer, generelle regler eller lovbestemmelser, gældende for de netværk, der er forbundet med tjenesten; • på nogen som helst måde chikanere en eller flere andre brugere; • indsamle og lagre personoplysninger og identifikationsdata vedrørende andre brugere.
 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE eller enhver person eller enhed udpeget af LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE har ret til at slette eller fjerne ethvert indhold, der overtræder vilkårene i disse betingelser og/eller gældende regler og/eller ethvert indhold, der er forkasteligt på anden måde.
Brugerne anerkender også, at de skal udvise sund dømmekraft og bære alle de dermed forbundne risici i forbindelse med deres brug af tjenesten og webstedet.

 
ARTIKEL 4 – OPLYSNINGER PÅ WEBSTEDET

4.1. Oplysninger om produkter og tjenester
Medmindre andet er angivet, er de produkter og tjenester, der præsenteres på webstedet, en generel præsentation af LABORATORES DERMATOLOGIQUES AVÈNEs produktsortiment. Disse oplysninger gives udelukkende til informative og ikke-kontraktlige formål.
 
4.2. Brug af de råd, der gives på webstedet
Oplysningerne stilles til rådighed for brugerne af webstedet. En sådan bestemmelse berører ikke overdragelsen af ejendomsretten knyttet til oplysningerne. Brugerne får kun en licens til at konsultere og bruge disse oplysninger på et ikke-eksklusivt grundlag og til privat brug. Som sådan er det forbudt for brugerne at gengive alle eller dele af oplysningerne, uanset hvordan og på hvilket eksisterende eller fremtidigt medium, og at oversætte oplysningerne til et andet sprog samt at tilpasse oplysningerne.
 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE kan ikke holdes ansvarlig for de direkte eller indirekte konsekvenser og/eller skader, der måtte opstå som følge af defekte eller hackede oplysninger. Desuden vedrører LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNEs forpligtelse midlerne og ikke resultatet med hensyn til de oplysninger og den rådgivning, der leveres til brugere.
Endelig giver LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE ingen udtrykkelig eller underforstået garanti og påtager sig intet ansvar for brugen af disse oplysninger eller rådgivning. Disse oplysninger er kun til orientering.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, bedes du skrive til følgende adresse:
Via e-mail: contact.avene@pierre-fabre.com  Via post: LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE ”Les Cauquillous” 81506 LAVAUR, FRANCE CEDEX

 

ARTIKEL 5 – OFFENTLIGGØRELSE AF BRUGERNES ONLINE ANMELDELSER OG VURDERINGER

Webstedet giver brugerne mulighed for at identificere sig selv og bruge onlinevurderings- og anmeldelsestjenesten til at offentliggøre vurderinger eller anmeldelser (i det følgende benævnt ”vurderinger/anmeldelser”) af LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE-produkter. Ansatte hos LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE/PFDC eller et af dets datterselskaber har forbud mod at indsende vurderinger/anmeldelser på webstedet.

Hver bruger er ansvarlig for sin bedømmelse/anmeldelse. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE kan ikke holdes ansvarlig over for nogen som helst person for de vurderinger/anmeldelser, som en bruger har skrevet.

5.1. Betingelser for indsendelse af bedømmelse(r)/vurdering(er)
Ved at indsende en bedømmelse eller anmeldelse på webstedet erklærer og garanterer brugerne:
• at hans/hendes bedømmelse(r)/vurdering(er) er i overensstemmelse med vilkår og betingelser og overholder de gældende love og bestemmelser; • at de er ophavsmændene til bedømmelsen/anmeldelserne, at de ikke udgiver sig for at være en anden person, og at de ikke bruger en falsk e-mailadresse eller fejlagtigt vildleder med hensyn til oprindelsen af deres bedømmelse(r)/anmeldelse(r); • at deres bedømmelse(r)/anmeldelse(r) er deres oprindelige tekst og ikke krænker tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder; • at alt offentliggjort indhold er korrekt og præcist.

Brugerne erklærer og garanterer endvidere, at de ikke vil indsende noget indhold,:
• som sandsynligvis kan identificere dem (brugerne bruger ikke deres fulde navn, men kun deres fornavn eller et ”pseudonym”); • der indeholder oplysninger (herunder priser) om LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE-konkurrenter eller deres produkter (herunder andre producenter og/eller distributører og/eller leverandører af kosmetiske produkter og relateret til hår- og skønhedsprodukter/sundhed); • der ikke er relateret til vurderingen af de produkter fra LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE, der vises på webstedet; • som de i nogen form modtager kompensation for fra en tredjepart; • der kan betragtes som reklame, salgsfremmende materiale eller enhver anden form for reklame; • der indeholder informativ henvisning til andre websteder, URL-adresser, e-mailadresser, kontaktoplysninger eller telefonnumre; • der indeholder en computervirus eller andre potentielt forstyrrende eller skadelige computerprogrammer eller filer, eller instruktioner om, hvordan man skaber en sådan virus, et sådant program eller en sådan fil.
• der er ærekrænkende, truende, krænkende, ondsindet, tilskynder til vold eller had, vulgær, uanstændig, krænker privatlivets fred eller billedrettigheder eller på nogen måde er upassende; • der består i at indhente eller stille diagnoser eller rådgive vedrørende medicinske, psykologiske, juridiske, økonomiske osv. problemer.

5.2. Kontrol, offentliggørelse og ændring af bedømmelser og anmeldelser
• Styreegenskaber
• før enhver offentliggørelse af AVÈNE DERMATOLOGICAL LABORATORES.
• inden for en periode på to (2) måneder fra datoen for brugerens indsendelse.
• Afvisning af offentliggørelse

LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE forbeholder sig ret til at nægte at offentliggøre en eller flere vurderinger/anmeldelser, som efter eget skøn anses for at være i strid med betingelserne i artikel I.

LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE forbeholder sig desuden ret til ikke at offentliggøre:
• duplikeret indhold; • anmeldelser skrevet på et andet sprog end det på webstedet benyttede; • indhold, der er uforståeligt (især indhold med tilfældige tegn og ordkæder).

• Offentliggjorte vurderinger/anmeldelser

De vurderinger/anmeldelser, der efter afvejning offentliggøres, vil være synlige på webstedet i en periode på tre (3) år. Ved udløbet af denne periode opbevares vurderinger/anmeldelser af LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE i en periode på tre (3) år.
Vurderinger/anmeldelser indsendt af brugeren vil ikke blive ændret.

5.3 Intellektuel ejendomsret
For enhver/alle vurdering(er)/anmeldelse(r), som brugerne offentliggør på webstedet, giver brugerne hermed PFDC og dets tilknyttede selskaber og LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE en gratis, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, verdensomspændende licens i en periode på tre (3) år fra offentliggørelsen af vurderingerne/anmeldelserne til at reproducere, repræsentere, bruge, kopiere, ændre, tilpasse, oversætte, skabe afledte værker, integrere i andre værker, distribuere denne/disse vurdering(er)/anmeldelse(r) (helt eller delvist) og på anden måde udnytte og/eller indlejre sådant indhold i ethvert andet medie, medie eller teknologi.
Brugerne anerkender hermed, at PFDC samt dets tilknyttede selskaber og LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE kan oversætte og offentliggøre deres bedømmelse(r)/anmeldelse(r) på deres nuværende og fremtidige sider på sociale medier (uden at en sådan liste er udtømmende: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat osv.) og enhver udenlandsk version af dets websted, herunder partner/distributørwebsteder.
Brugere informeres hermed om, at en sådan offentliggørelse kan omfatte deres navn (eller pseudonymer som anbefalet ovenfor), der anvendes til at offentliggøre deres bedømmelse(r)/anmeldelse(r). Brugerne accepterer hermed, at deres bedømmelse(r)/anmeldelse(r) kan anvendes i forbindelse med LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE-brandet og de dertil knyttede logoer for LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE-brandet og på de betingelser, der er fastsat i dette afsnit.

5.4. Kontakt
For spørgsmål eller kommentarer vedrørende LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNEs produkter eller deres anvendelse kan brugerne kontakte LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE på følgende adresse: contact.avene@pierre-fabre.com

LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE forbeholder sig ret til at videregive din mening til sin kundeserviceafdeling, hvis den finder det hensigtsmæssigt.

 

ARTIKEL 6 – GARANTIER OG ANSVAR

 6.1 ANSVAR
 Brugerne har det fulde og enekompetente ansvar for brugen af webstedet. Brugerne forpligter sig til at bruge webstedet i overensstemmelse med dets formål.
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE garanterer, at brugerne kan benytte webstedet i fred og ro, og garanterer navnlig, at webstedet ikke krænker nogen intellektuel ejendomsret, der tilhører en tredjepart, og at det er originalt. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE garanterer, at webstedet er i overensstemmelse med gældende franske lovbestemmelser og gældende industristandarder for websteder.
 
Brugerne forpligter sig til hverken frivilligt eller ufrivilligt at indføre virus, fejl eller filer af nogen art, som forstyrrer hjemmesidens funktion, og i så fald påtager de sig det fulde ansvar for dem.
I respekt for alle kan LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE indlede retlige skridt mod uærlige brugere.
Brugeren erklærer og garanterer, at han/hun er fuldt ud bekendt med internettets kendetegn og begrænsninger og især med, at overførslen af data og oplysninger på internettet kun er relativt teknisk pålidelig, idet disse cirkulerer på heterogene netværk med forskellige kendetegn og teknisk kapacitet, som på visse tidspunkter forstyrrer adgangen eller gør den umulig.
 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der opstår som følge af en brugers forbindelse til eller brug af webstedet.
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE kan ikke holdes ansvarlig for fejl, udeladelser, virus eller resultater, der kan begås ved misbrug af tjenesterne, oplysningerne og webstedet. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE er kun bundet af en simpel forpligtelse til anvendelse af midler.
 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE, ledere eller ansatte i LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE/PFDC kan ikke holdes ansvarlige:
- for skader som følge af forbindelse til, adgang til eller brug af webstedet; - for skader, der direkte eller indirekte skyldes konsultation af webstedet eller brug af de tjenester, der er tilgængelige på det; - for direkte eller indirekte skader som følge af brugen af webstedet, herunder navnlig driftstab, økonomisk eller kommercielt tab eller tab af webstedet eller af data i et informationssystem, selv om LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE er klar over muligheden for sådanne skader.
 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af oplysninger/tjenester eller skader i forbindelse med denne tjeneste. Alle oplysninger eller tjenester, der leveres af webstedet, kan ikke fortolkes som nogen form for garanti.
I henhold til de gældende juridiske eller reguleringsmæssige bestemmelser kan LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE ikke holdes ansvarlig for skader, især, men ikke begrænset til, tab af fortjeneste, kunder, data, immaterielle værdier, der kan opstå som følge af brugen eller manglende evne til at bruge webstedet og mere generelt enhver begivenhed i forbindelse med webstedet og/eller ethvert websted fra tredjeparter.
 
6.2. OPDATERINGER ELLER NEDETID PÅ WEBSTEDET
LABORATORES DERMATOLOGIQUES AVÈNE bestræber sig på at opretholde adgangen til webstedet syv dage om ugen og 24 timer i døgnet, men er ikke forpligtet til at gøre dette. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE kan derfor afbryde adgangen, især med henblik på vedligeholdelse og opgradering. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE er på ingen måde ansvarlig for nogen af disse afbrydelser og de konsekvenser, der kan opstå for brugeren eller en tredjepart.
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE forbeholder sig ret til at ændre eller slette webstedet uden varsel og uden ansvar af nogen art. Sletning eller ændring af webstedet kan på ingen måde berettige til, at brugerne får en særlig kompensation eller tildeling af erstatning og interesser.
 
6.3. GARANTIER
Brugerne anerkender og accepterer udtrykkeligt, at:
• anvendelsen af webstedet og tjenesten er på eget ansvar. Tjenesten leveres på grundlag af en ”som den er”-tjeneste og står til rådighed i henhold til dens tilgængelighed, LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE giver ingen udtrykkelige eller implicitte garantier vedrørende kvaliteten og kompatibiliteten af tjenesten til en specifik brug og dens brugeres ikke-overtrædelse af reglerne for brug af tjenesten (denne liste er ikke udtømmende).
 
• LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE garanterer ikke, at webstedet og/eller tjenesterne vil opfylde deres forventninger, at de vil være uden forstyrrelser, sikre eller uden fejl, at de resultater, der kan opnås ved at bruge tjenesterne, vil være nøjagtige og pålidelige, at kvaliteten af alle tjenester, oplysninger eller andet materiale, som de får adgang til via tjenesten, vil opfylde deres forventninger, og at eventuelle fejl i den anvendte software vil blive rettet.
 
• Ethvert materiale, der downloades eller tilegnes på anden måde under brug af tjenesten, er underlagt brugernes eget ansvar. Brugerne er alene ansvarlige for eventuelle skader på deres computer eller tab af data som følge af downloading af dette materiale.

 
ARTIKEL 7 – INTELLEKTUEL EJENDOM

Medmindre andet er fastsat heri, tilhører alle elementer på webstedet (herunder navnlig tekst, data, databaser, grafik, logoer, brands, navne, animationer, billeder, videoer, lyde, software og alle andre elementer) (herefter "elementerne") udelukkende PFDC og LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE og/eller tredjeparter, der har givet en licens, og som hører under den franske og internationale lov om ophavsret og, mere generelt, intellektuel ejendom.
 
Disse elementer er beskyttet af ophavsret, ophavsrettigheder, varemærker, patenter, databaserettigheder, forretningshemmeligheder og/eller alle andre intellektuelle ejendomsrettigheder.
Alle rettigheder til reproduktion, repræsentation og offentliggørelse forbeholdes, herunder visuelle, fotografiske, ikonografiske eller andre repræsentationer. Det er strengt forbudt at reproducere hele eller dele af webstedet på et hvilket som helst elektronisk medie uden udtrykkelig tilladelse fra udgiveren.
 
De brands og logoer, der anvendes på webstedet, er registrerede, og gengivelse af dem udgør en overtrædelse. Alle brugsrettigheder er forbeholdt. I henhold til artikel L.122-4 i lov om intellektuel ejendomsret er enhver gengivelse eller reproduktion, som ikke udtrykkeligt er tilladt, helt eller delvist og på enhver måde, ulovlig og udgør en krænkelse, der er strafbar i henhold til artikel L. 335-2. og følgende artikler i lov om intellektuel ejendomsret.
 
Brugeren har ikke ret til at sælge, kopiere, udleje, markedsføre, overføre, overdrage eller på anden måde underlevere, ændre, tilpasse webstedet, sammenføje det helt eller delvist til et andet program, oversætte det, dekompilere det, afmontere det eller skabe et program eller en funktion, der er afledt af webstedet, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra udgiveren. 
 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE giver brugeren en gratis, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, personlig licens begrænset til privat brug, til at få adgang til, anvende og se webstedet og dets elementer. Denne rettighed gives udelukkende til personlig, privat og ikke-kommerciel brug, og med forbehold for at alle meddelelser vedrørende reproduktion og intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse hermed overholdes. Som sådan er det forbudt for brugeren at kopiere og/eller reproducere alle eller dele af elementerne på enhver måde og på ethvert eksisterende eller fremtidigt medium at oversætte elementerne til et andet sprog og tilpasse elementerne.
 
Enhver anden brug af elementerne er strengt forbudt og udgør en overtrædelse af bestemmelserne i loven om intellektuel ejendomsret.

 
ARTIKEL 8 – PERSONOPLYSNINGER

LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE opfordrer brugerne til at konsultere følgende bekendtgørelser for at få flere oplysninger om politik til beskyttelse af personoplysninger på webstedet: https://www.eau-thermale-avene.dk/fortrolighedspolitik

 
ARTIKEL 9 – HYPERLINKS

Brugeren informeres om, at LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE kan indeholde links til websteder og/eller applikationer, der tilhører eller ikke tilhører Pierre Fabre-koncernen. Disse websteder og/eller applikationer er uafhængige af webstedet.
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE redigerer eller kontrollerer ikke kilder og indhold på disse websteder eller deres links til andre websteder og/eller applikationer.
Links til disse websteder og/eller applikationer udgør på ingen måde en godkendelse, validering eller tilslutning fra LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE til indholdet af disse websteder og/eller applikationer og i endnu mindre grad til den brug, der kan gøres af dem.
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE kan derfor ikke holdes ansvarlig for indhold, produkter, tjenester, reklamer, cookies eller andre elementer på disse websteder samt for eventuelle skader eller tab, beviste eller påståede, som følge af eller i forbindelse med anvendelsen af disse oplysninger, tjenester eller data, der er tilgængelige på disse websteder og/eller applikationer.
 
Hyperlinks kan kun oprettes efter forudgående skriftlig tilladelse fra LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE. Alle anmodninger om tilladelse skal sendes til følgende adresse: contact.avene@pierre-fabre.com

 
ARTIKEL 10 – COOKIESPOLITIK

 For flere oplysninger om anvendelsen af cookies på webstedet opfordrer LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE brugerne til at konsultere Cookies-tabellen, som er tilgængelig på: https://www.eau-thermale-avene.dk/fortrolighedspolitik

 

ARTIKEL 11 – IKKE – OPHÆVELSE OG DELVIS UGYLDIGHED

Hvis en af bestemmelserne i vilkår og betingelser er ugyldig som følge af en ændring i lovgivning, bestemmelser eller en domstolsafgørelse, påvirker dette på ingen måde gyldigheden og overholdelsen af de øvrige bestemmelser i vilkår og betingelser.
Hvis en af parterne ikke gør brug af en af bestemmelserne i vilkår og betingelser, kan de ikke senere gøre krav på den samme bestemmelse.

 

ARTIKEL 12 – FORSKELLIGE BESTEMMELSER

I det omfang en bestemmelse i vilkår og betingelser mister sin gyldighed, eller hvis den indeholder et hul, vil den pågældende bestemmelse blive erstattet af den bestemmelse, der ligger tættest på den ud fra et juridisk fortolkningssynspunkt.
Brugerne erklærer og anerkender at have læst vilkår og betingelser, og brugen af webstedet udgør en for brugernes vedkommende en fuldstændig og ubetinget accept fra brugernes side af alle betingelserne.
Ved spørgsmål vedrørende vilkår og betingelser eller ved spørgsmål eller bemærkninger vedrørende webstedet eller brugerkontoen kan brugerne skrive til følgende adresse: contact.avene@pierre-fabre.com

 

ARTIKEL 13 – ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE

LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE kan til enhver tid ændre disse betingelser. Brugerne vil blive underrettet om disse ændringer. Enhver brug af webstedet efter meddelelse om en ændring er lig med accept af vilkår og betingelser. De gældende vilkår og betingelser vil i så fald være dem, der på webstedet er gældende på datoen for en brugers anvendelse af det. Hvis brugeren er uenig i ændringerne af vilkår og betingelser, accepterer brugeren ikke at have adgang til webstedet. 
I tilfælde af en oversættelse af vilkår og betingelser er det kun den franske version, der er gyldig og anvendelig.

ARTIKEL 14 – GÆLDENDE LOV OG RELEVANTE DOMSTOLE

Vilkårene er underlagt fransk lovgivning.
Enhver tvist, der opstår i forbindelse med vedtægterne, vil blive underkastet mægling før en eventuel retlig eller vilkårlig handling. Hvis mæglingen mislykkes, indbringes tvisten for den relevante franske domstol.

Tilbage til toppen