PIERRE FABRE-KONCERNENS POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Vi takker dig for dit besøg på vores webside. Beskyttelse af vores kunders og brugeres personlige data er et vigtigt anliggende for Pierre Fabre-koncernen.
Denne fortrolighedspolitik forklarer, hvilke oplysninger der indsamles, når du besøger og bruger vores websted, og hvordan disse oplysninger behandles.

 

I. Hvem er vi?

Dette websted (i det følgende benævnt ”www.eau-thermale-avene.dk”) drives af Pierre Fabre Dermo-Cosmetique, Les Cauquillous - 81500 Lavaur - France (i det følgende benævnt ”Pierre Fabre” eller ”os”), som er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der kan indsamles fra dig på webstedet, med henblik på de formål, der er beskrevet nedenfor.
Vi opfordrer dig til at læse denne fortrolighedspolitik omhyggeligt for forstå betingelserne for behandling af dine personlige oplysninger, når du besøger vores websted. Bemærk venligst, at Pierre Fabre når som helst kan opdatere den. Datoen for den seneste opdatering vises på denne side. Vi opfordrer dig derfor til at konsultere den regelmæssigt.

 

II. Oplysninger, vi indsamler om dig

Afhængigt af hvilke tjenester du bruger på vores websted, og hvordan dine enhedsindstillinger er konfigureret (især med hensyn til cookies og andre trackere), omfatter de personlige oplysninger (herefter benævnt ”dine personoplysninger”), der indsamles om dig og behandles af Pierre Fabre:

De oplysninger, du frivilligt har indtastet i en formular (tilmelding til nyhedsbrev, kontakt, deltagelse i en salgsfremmende begivenhed (konkurrence, spil eller undersøgelse)), som f.eks:

dit for- og efternavn, e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdato, køn, postadresse og alle andre oplysninger om dig, som du har meddelt som led i din anmodning (hvilket kan omfatte helbredsoplysninger).

De data, der genereres af din browser, og som indsamles automatisk af vores server ved hjælp af ”cookies og andre trackere”:

Specifikke data om de besøgte websider: domænenavn, dato, klokkeslæt og varighed af dit besøg; de sider, videoer og reklamer, du har klikket på.

Data, der er specifikke for dig: din IP-adresse (placering af dit netværksindgangspunkt; browsertype, operativsystem).

Vi bruger ikke de automatisk indsamlede personoplysninger til at forsøge at identificere dig og knytter dem ikke til de ovenfor beskrevne personoplysninger, som du giver os. 

Det er også muligt for os at få personoplysninger om dig fra tredjeparter (f.eks. fra profiler på sociale medier, hvis du er logget ind på dit medlemsområde med en social medie-konto).

 

III. Formål med behandling af personoplysninger

Nedenfor finder du en oversigt over formålene med behandlingen af dine personoplysninger i vores system og årsagerne til, at dette er nødvendigt for os.

BehandlingsformålRetsgrundlag til at behandle dine personoplysninger via vores tjenester
For at besvare dine spørgsmål sendt via e-mail, kontaktformular og chatVores legitime interesse
For at du kan finde den butik eller det salgssted, der ligger tættest på din placering
For at udføre statistiske analyser
Medmindre du gør indsigelse mod afsnittet nedenfor ”dine rettigheder” og ”Cookies”, for bedre at forstå dine præferencer ved at analysere din adfærd på vores websted og tilbyde produkter eller tjenester tilpasset dine interesser
For bedre at opfylde dine behov ved at tilbyde produkter eller tjenester, der er tilpasset mere til dine interesser
For at sende dig oplysninger om vores tilbud, nyheder og arrangementer (nyhedsbreve, invitationer og andre publikationer)Dit udtrykkelige samtykke
At underrette de kompetente myndigheder om eventuelle problemer i forbindelse med anvendelsen af vores produkterVores juridiske forpligtelser

 

Personoplysninger, der er nødvendige for, at vi kan opfylde formålene beskrevet ovenfor, er markeret med en asterisk på de forskellige sider på webstedet, hvor de indsamles.

Hvis du vælger ikke at udfylde de obligatoriske felter, kan vi muligvis ikke behandle dine anmodninger og/eller levere de ønskede produkter og tjenester til dig. Andre personlige oplysninger er udelukkende frivillige og giver os mulighed for at lære dig bedre at kende og forbedre vores kommunikation og tjenester i overensstemmelse hermed.

 

IV. Kommunikation og overførsel af personoplysninger

Vi er en del af den internationale Pierre Fabre-koncern, og fra tid til anden kan vi videregive dine personlige oplysninger til Pierre Fabre-koncernen til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Vi kan også udpege tredjepartstjenesteudbydere (som opererer i overensstemmelse med vores instruktioner) til at hjælpe os med at give dig oplysninger, produkter eller tjenester, til at lede og administrere vores forretning eller til at administrere og forbedre vores websted. I sådanne tilfælde kan disse tredjeparter have brug for at få adgang til dine personlige oplysninger.
Hvis dine personoplysninger overføres uden for EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) til andre virksomheder inden for Pierre Fabre-koncernen eller tjenesteudbydere, vil vi tage initiativ til at sikre, at dine personoplysninger får samme beskyttelsesniveau, som hvis de var blevet inden for EØS, herunder ved at indgå kontrakter om dataoverførsel på grundlag af standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af Europa-Kommissionen som opdateret eller revideret, eller andre overførselsmekanismer såsom egnethedsbeslutninger, bindende virksomhedsregler eller kontrakter, der er godkendt af EU's databeskyttelsesmyndigheder, hvor det er relevant.
Vi kan også videregive dine personoplysninger til tredjeparter som led i et reelt eller potentielt salg af Pierre Fabre eller af aktiver, der tilhører os eller ejes af tilknyttede selskaber, i hvilket tilfælde de personoplysninger, som vi har om vores brugere, kan være en del af de overførte aktiver.
Vi vil også imødekomme anmodninger om oplysninger, hvis det kræves af lovmæssige årsager, eller hvis en sådan videregivelse er nødvendig for at beskytte vores rettigheder og/eller os, overholde en retskendelse, en anmodning fra en tilsynsmyndighed eller enhver anden juridisk eller administrativ proces imod os.

 

V. E-marketing

Hvor loven tillader det, og med forbehold for dit samtykke, hvor det er påkrævet, kan vi kommunikere med dig ad elektronisk vej for at præsentere dig for vores produkter og tjenester. Hvis du ønsker at afmelde dig, så du ikke længere modtager vores meddelelser, bedes du klikke på ”afmeld”-linket i vores e-mails eller sende STOP i en SMS til det angivne nummer eller kontakte os direkte på adressen ”Kontakt os”, så vil vi ikke længere sende dig meddelelser.

 

VI. Opbevaring af dine personlige oplysninger

Som hovedregel opbevarer vi kun dine personoplysninger i det tidsrum, det er nødvendigt for at opnå de formål, de blev indsamlet til.
Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger så længe, som det er strengt nødvendigt for at administrere vores forhold til dig.
Hvis du ikke er kunde opbevarer vi dog dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål i tre år fra datoen for den sidste interaktion mellem os, og hvis du er kunde, så længe vi er i kontakt med dig gennem vores salgsfremmende aktiviteter, medmindre du gør indsigelse, når du modtager en af vores markedsføringsmeddelelser.
IP-adresser, der indsamles af sikkerhedshensyn, opbevares ikke i mere end 10 dage.
Endelig bliver de indsamlede forbindelseslogs med dit samtykke opbevaret ved hjælp af cookies og andre trackere, der anvendes på vores websted, i en periode på højst tretten (13) måneder i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser. For yderligere oplysninger henvises til afsnittet ”cookies” nedenfor.
Vi kan have brug for at opbevare dine personoplysninger i arkivformat ud over den nedenfor angivne periode for at overholde vores juridiske forpligtelser eller, hvis det er nødvendigt under hensyntagen til den gældende forældelsesfrist, for at udøve en af vores rettigheder.

Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige til formålet eller arkiverne for at opfylde vores juridiske forpligtelser eller forældelsesfrister, sikrer vi, at de enten destrueres fuldstændigt eller anonymiseres.

 

VII. Eksterne links

Webstedet kan indeholde links til websteder fra tredjeparter. Da Pierre Fabre ikke kontrollerer eller er ansvarlig for deres databeskyttelsespraksis, opfordrer vi dig til at gennemgå disse tredjepartswebsteders politikker for databeskyttelse. Denne politik gælder udelukkende for personoplysninger, der indsamles af vores websteder eller i forbindelse med vores aktiviteter.

 

VIII. Dine rettigheder

I overensstemmelse med gældende regler kan du have følgende rettigheder med hensyn til dine personoplysninger:

 • Til at få en kopi af dine personoplysninger, oplysninger om, hvordan de behandles, og retsgrundlaget for dette;
 • Til at rette ukorrekte personoplysninger (herunder retten til at udfylde ufuldstændige personoplysninger);
 • Til at slette dine personoplysninger, forudsat at retsgrundlaget for indsamlingen af oplysningerne tillader dette. Desuden kan denne ret i visse tilfælde kun anvendes, når oplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, som de blev indsamlet eller behandlet til;
 • Til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger, når:
  • Nøjagtigheden af personoplysningerne bestrides;
  • Behandlingen er ulovlig, men du modsætter dig sletning af dine personoplysninger;
  • Vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men de stadig er nødvendige for at kunne fastlægge, udøve eller forsvare juridiske krav;
 • Til at anmode om overførsel af dine personoplysninger i et maskinlæsbart format til en tredjepart (eller til dig), hvis vores behandling er baseret på dit samtykke eller på opfyldelsen af en kontrakt, der er indgået med dig;
 • Til at få eller indhente en kopi af de relevante foranstaltninger, der er truffet for at overføre dine personoplysninger til et tredjeland eller til en international organisation.
 • Til at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage (hvis en sådan behandling er baseret på dit samtykke), uden at det berører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke, før det trækkes tilbage.
 • Til at give generelle eller specifikke instruktioner om, hvordan dine personoplysninger skal behandles og bruges efter din død.
 • Ud over ovenstående rettigheder har du ret til at gøre indsigelse mod enhver behandling af dine personoplysninger, der er begrundet i Pierre Fabres legitime interesse, herunder profilering (mod dit samtykke eller for at opfylde en kontrakt med dig).

Du har også ret til at indgive en klage til din lokale tilsynsmyndighed for databeskyttelse
Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor under ”kontakt os”. Bemærk venligst, at vi muligvis anmoder om bevis for identitet, og vi forbeholder os ret til at opkræve gebyrer, hvis loven tillader det, f.eks. hvis din anmodning er åbenlys ubegrundet eller overdreven. Vi vil forsøge at besvare din anmodning inden for den gældende tidsramme.

IX. Typer af cookies, som vi bruger

 

 

X. Sletning af cookies

Hvis du afviser cookies, vil vi ikke sætte yderligere cookies på din enhed, bortset fra de cookies, der er beskrevet ovenfor (herunder en cookie til at huske, at du ikke ønsker, at der skal sættes cookies, når du besøger webstedet).
Bemærk dog, at vil det påvirke visse funktioner eller tjenester på vores websted, hvis du vælger at fjerne eller afvise visse cookies.

 

XI. Opdateringer af privatlivspolitikken

Vi kan til enhver tid ændre denne fortrolighedspolitik for at tage hensyn til ændringer i lovgivningen og/eller vores praksis vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger.

 

XII. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på følgende adresse: dpofr@pierre-fabre.com Sidste ændring: 01/06/2024

Tilbage til toppen