Indhold

Vores forpligtelser til at begrænse påvirkningen af havene

HVORDAN MAN BESKYTTER HUDEN MOD SOLEN OG SAMTIDIG BEGRÆNSER PÅVIRKNINGEN PÅ DET MARITIME ØKOSYSTEM

Eau Thermale Avène-laboratorierne arbejder hver dag på at udvikle effektive solbeskyttelsesprodukter, som er formuleret til at have begrænset indvirkning på havmiljøet.

For Eau Thermale Avène betyder det både stærkt engagement og konkrete beslutninger.

Under udviklingen af Avènes solbeskyttelsesprodukter har tre egenskaber prioritet: sikkerhed, effektivitet og optimal tolerance, selv for den mest sensitive hud.

Alle filtre i vores solbeskyttelsesprodukter er blevet testet på 3 vigtige arter af den maritime biodiversitet*:  koraller, fytoplankton og zooplankton.

*Test udført af Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer, en partner af European Marine Biological Resource Center, på 3 nøglearter af den maritime biodiversitet – en koralart, fytoplanktonart og zooplanktonart – ved koncentrationer, der er repræsentative for de koncentrationer, der findes i miljøet for solcremer.TriAsorB™ blev testet med de samme metoder og af de samme forskere som i de følgende publikationer: Stien, D. et al. A unique approach to monitor stress in coral exposed to emerging pollutants. (En unik metode til overvågning af stress hos koraller, der udsættes for nye forurenende stoffer). Scientific Reports 10, 9601 (2020). Thorel, E. et al. Effect of 10 UV Filters on the Brine Shrimp artemia salina and the marine Microalga Tetraselmis sp. Toxics (Effekten af 10 UV-filtre på saltvandsrejen artemia salina og den maritime mikroalge Tetraselmis sp. Toxics) 8, 29 (2020).

 

av_land page_corail et crevette 472x472 Credits Pascal Romans, Sorbonne Universitet

Konkrete beviser på vores engagement i solbeskyttelse

Økodesignede solbeskyttelsesformler med optimeret/forbedret bionedbrydelighed*

Økodesignede solbeskyttelsesformler med optimeret/forbedret bionedbrydelighed*

Ikke-toksiske solfiltre

Ikke-toksiske solfiltre

Et langsigtet partnerskab med PUR

Et langsigtet partnerskab med PUR

Konkrete resultater af vores aktioner takket være en konsekvensanalyse 

Konkrete resultater af vores aktioner takket være en konsekvensanalyse 

*OECD301B-test
** Test udført af Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer på art repræsentative for den maritime biodiversitet

Playing YouTube videos requires the use of cookies in order to offer you targeted advertising based on your browsing For more information, please visit YouTube's « cookie » policy.

You have rejected Youtube's cookies and therefore you cannot view the video.

You can change your choices by clicking on « Cookie Settings » and accept Youtube's cookies to enable the video.

You can change this setting and withdraw your consent at any time.

RESULTATERNE AF VORES INDSATS FOR BALI-REGIONENS MARINE ØKOSYSTEM

1.7x

Flere fisk*

2.5x

Flere koraller*

+20

Koralarter i det område, hvor aktiviteten blev gennemført*

*Udvikling siden 2016. Konsekvensundersøgelse, pejarakan Bali, juli 2022 - udført i samarbejde med PUR Project 

AV_Fond marin_Copyright_PUR Projet_1 472X472

Havene er en rig og vigtig kilde til liv takket være deres regulering af jordens klimabalance:

  • Koraller er et vigtigt økosystem for reproduktion og bevarelse af mange maritime arter.
  • Planteplankton, planetens "grønne lunge", producerer 2/3 af den ilt, vi indånder. 
  • Dyreplankton er den primære forbruger af organisk materiale i havene og spiller en vigtig rolle i den maritime fødekæde.

Dette sarte økosystem er i dag truet af en række faktorer, der er ansvarlige for udryddelsen af hundredvis af arter og udtømningen af ressourcerne: global opvarmning, stigende vandstand i havene, overudnyttelse af ressourcerne osv. Men det er også truet af forurening fra bl.a. solcremer og deres filtre, som i sig selv er en fare for havene. Det er derfor, at Eau Thermale Avène har forpligtet sig til at begrænse sin indvirkning på miljøet. 
 

Tilbage til toppen