av_instit-hydrotherapy-center-hotel-hdrvb 1920x477

Ansvar Bevidsthed og bæredygtighed
i hjertet af Avène-les-Bains

Vi har udviklet mange tiltag omkring flodlejet i erkendelse af naturens afgørende rolle og kraftfulde, men alligevel skrøbelige, karakter samt vores sociale ansvar. Hver enkelt enhed i det termale center er derfor forpligtet til at anvende ansvarlige forvaltningsmetoder og forsøge at forbedre sit bidrag til udfordringerne i forbindelse med bæredygtig udvikling. 

De naturlige områder

 • På vores jord praktiserer vi nul phyto.
 • Bæredygtig forvaltning og overvågning af skovenes tilstand varetages af ONF (den nationale skovbrugsorganisation) og CNPF (det nationale center for skovejendomme)3
 • Parken, der er godkendt som et fristed af Ligue de Protection des Oiseaux (LPO, fuglebeskyttelsesforbundet), huser nu 63 fuglearter - otte mere end for tre år siden4.
 • Parken er anerkendt som et potentielt tilflugtssted for oddere, hvilket er et tegn på vandets kvalitet4.

Data

3 - Office Nationale des Forêts er ansvarlig for forvaltningen af de statsejede skove i impluvium (undtagen termale parker), og Centre National de la Propriété Forestière er ansvarlig for de private skove.

4 - Ifølge resultaterne fra 2019 fra Ligue de Protection des Oiseaux (fuglebeskyttelsesforbundet).

 

Avène-les-Bains
område

 • Omkring 86 % af de indkøb, der foretages i Avène, sker hos lokale virksomheder i Frankrig, og næsten 50 % af disse køb foretages i regionen Occitanie1.
 • Der arbejdes løbende på at forbedre alle former for processer for landbrugsbedrifterne i Avène impluvium.

 

 • Produktionsanlægget i Avène er den største arbejdsgiver i kommunerne i Grand Orb og den tiende i departementet Hérault2.
 • 80% af de ansatte på det termale anlæg (produktionsanlæg, termale bade og hotel) bor inden for en radius af 30 km omkring Avène-les-Bains (Bédarieux, Lodève og Ceilhes-trekanten).

Kilder og data

1- 2019 data - indkøb på Avène-anlæg: produktionsanlæg, termale bade og hotel

2- 2019 data fra handelskammeret i Occitanie

av_instit-thermal-park2-drone-hdrvb
av_instit-water-research-center-hdrvb-475x475

Vandforskningscentret

 • Vandforskningscentret foretager i gennemsnit 40.000 kontroller om året for at garantere kvaliteten af Avène Termalkildevandet.
 • Kontrollen er garanteret af ISO 17025-akkrediteringen5.
 • Vi underviser vores gæster i forvaltningen af vandressourcer.

Data

5- Vandforskningscentrets kontrol er garanteret troværdig og upartisk. Denne akkreditering, der er tildelt af COFRAC for dets prøvetagninger, fysisk-kemiske og mikrobiologiske analyser, placerer vandforskningscentret på samme niveau som de virksomheder, der er ansvarlige for den sanitære kontrol af drikkevand.

 

Avène Hydroterapicentret

 • Avène Hydroterapicenter var det første dermatologiske hydroterapicenter, der blev certificeret AQUACERT HACCP Thermalisme® i 20106
 • Det er det eneste franske hydroterapicenter, hvor det termale kildevand overvåges af et vandforskningscenter.
 • Der behandles mere end 300 patienter hver dag i Avène Hydroterapicenter.

Data

6- Certificerer den sundhedsmæssige sikkerhed af termalkildevand og dets anvendelse i forbindelse med termale behandlinger, der tilbydes kurbadets gæster (hygiejne i kurbadet, overholdelse af standarder og protokoller, mikrobiologisk overvågning af termalkildevand, medicinsk overvågning af kurbadets gæster).

 

 

Produktionsanlægget

 • Avènes produktionsanlæg har siden 2017 været ISO 14001-certificeret for sin miljøstyring.
 • 100 % af strømforbruget kommer fra vedvarende energikilder, uden direkte CO2-emissioner².

 

 • Byens vandforbrug er halveret siden 2012⁸.
 • Bygningen, der huser den sidste fase af aerosolproduktionslinjen, blev opført ved hjælp af en forsøgsmetode for industribygninger med NF Haute Qualité EnvironnementaleTM (høj miljøkvalitet)⁹.

Data

8 - Fabrik og hydroterapicenter, versus 2019

9 - Certificeret af Certivéa, en COFRAC-akkrediteret organisme - en HQE™-eksperimentel tilgang er en frivillig proces for opførelse af industribygninger. Det afspejler en balance mellem respekt for miljøet, livskvalitet og økonomisk ydeevne gennem en global tilgang og vidner om, at bygningen når et højere niveau end de gældende regler. Det bruges til at kontrollere påvirkningerne af det ydre miljø ved hjælp af miljøvenligt byggeri (harmonisk forhold mellem bygninger og deres umiddelbare omgivelser, integreret valg af byggeprocesser og -produkter, støjsvag byggeplads osv.) og miljøforvaltning (forvaltning af energi, vand, affald, vedligeholdelse osv.)

Hotellet

 • Hotellet er bioklimatisk indrettet, og en del af det varme brugsvand produceres ved hjælp af solpaneler installeret på taget.
 • 80 % af de friske produkter, der serveres på hotellet, er produceret inden for en radius på under 100 km7.
 • 82 % af affaldet genbruges eller genanvendes7.

Data

7- 2019 data

 

 

Tilbage til toppen