AV_Institutional_Instagram_Post_Quarter3-2018_Hydrotherapy baths and treatment_High-resolution_5  16x9

Bevaring Kontrolleret forvaltning af Avène Termalkildevand

Avène Termalkildevand er under nøje overvågning. Vores vandforskningscenter foretager hvert år en lang række kontroller for at garantere kvaliteten. Samtidig kontrolleres opsamlingen og anvendelse af det på strengeste vis.

Vi er mere end bevidste om økosystemernes og jordbundens betydning for kvaliteten af Avène Termalkildevand, og vi udvikler derfor mange tiltag i det omkringliggende bassinområde. Hver enkelt enhed på stedet er forpligtet til at anvende bæredygtige forvaltningsmetoder for at beskytte denne unikke og naturlige ressource.

 

 

Godgørende natur

av_instit_environnement_avene2©studiochevojon_472x580

Oprindelse af Avène Termalkildevand

Avène Termalkildevand findes i klipper, kendt som dDolomit, som blev dannet for 530 millioner år siden. Disse klipper danner et stejlt permeabelt reservoir i ca. 500 meters dybde. Det er det, der gør det muligt for det termale kildevand at cirkulere i dybderne mere end 800 meter under jorden. Det er omgivet af bjergarter bestående af skifer og sandsten med lav permeabilitet.

Avène impluvium er den overflade, der opsamler det regnvand, som senere bliver til Avène Termalkildevand. Vandet infiltreres direkte ned i dolomitklipperne eller løber ud i områder med lav permeabilitet via floderne.

Avène Termalkildevandets fremkomst.

Efter at have infiltreret impluviumoverfladen løber regnvandet langsomt ned i klippernes dybder.
Efterhånden som det cirkulerer gennem dolomitklipperne, bliver det gradvist beriget med grundstoffer fra klippen. Det varmes op til ca. 60°C.
Ved slutningen af sin rejse, som tager fra 50 til 200 år, stiger det termale kildevand naturligt op, afkøles lidt og springer ud ved kilden Sainte-Odile, som ligger i Avène. I dag er der tre tromler, der opsamler Avène Termalkildevand til at forsyne hydroterapicentret og produktionsanlægget.

av_instit-biodiversity-orb-hdrvb-square 473x473
  • <span class="ezstring-field">AV_Institutional_Instagram_Post_Quarter3-2018_Water Laboratory_High-resolution_4 367x452</span>
  • <span class="ezstring-field">AV_Institutional_Instagram_Post_Quarter1-2018_Drilling_Low-resolution_1 367x452</span>
  • <span class="ezstring-field">AV_Institutional_Instagram_Post_Quarter3-2018_Drilling_Low-resolution_3 367x452</span>

Vi ønsker ikke blot at tage det termale kildevand og bruge det. Vi ønsker at passe på det.

Sandrine Bessou-TouyaLeder af vandforskningscentret og direktør for anvendt forskning for Dermo-Cosmetics R&D - Personlig pleje

At lære mere for at beskytte vandet bedre

Ved at holde betingelserne konstante sikres det, at Avène Termalkildevand bevarer sine særlige kvaliteter. Så snart stedet blev købt i 1975, observerede og analyserede vi Avène Termalkildevand for bedre at forstå det og bevare det.

Selv i dag fortsætter vi dette arbejde med at overvåge og foretage videnskabelige undersøgelser til gavn for vandet, patienterne og vores forbrugere, hvis hud kræver det bedste.

Vandforskningscentrets arbejde

Hydroterapicentret i Avène er det eneste i Frankrig, der er omfattet af videnskabelig overvågning fra et vandforskningscenter.

  • Over 1000 kontrolprøver om året.
  • 49.000 årlige analyser.
  • 10 punkter analyseres i Avène impluvium.
  • Samarbejde med eksterne eksperter: CNPF (Centre National de la Propriété Forestière, Nationalt Center for Skovejendomme), BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières, Bureau of Geological and Mining Research).
av_instit-water-labo-science-hdrvb-square 1x1

Vi ønsker at være et eksemplarisk inden for miljøstyring af vores produktion.

Séverine Roullet-FurnemontLeder af CSR og bæredygtig udvikling for Pierre Fabre-koncernen

Effektivt brug af Avène Termalkildevand

Avène Termalkildevand findes i rigelige mængder, hvilket gør det unødvendigt at opbevare eller behandle det. Det sikrer, at vandets egenskaber respekteres fuldt ud. For at bevare denne kvalitet og tilgængelighed opsamler vi kun det vand, vi har brug for. Vi holder os således langt under den tilladte vandmængde. Det vand, der ikke udvindes eller anvendes, fortsætter sit naturlige løb og slutter sig til Orb-flodens vand.

AV_Institutional_Instagram_Post_Quarter3-2018_Surrounding_Low-resolution_3 1x1
Tilbage til toppen