av_instit-impluvium-forest-hd 1638x722

Bevarelse af skovene Vand, mennesker og...træer

20-gouttes_logo_eta le don d_apaiser_ft carre

Området omkring Avène er blevet beskyttet gennem årtier, så kvaliteten af det termale kildevand bibeholdes. Siden 2018 har vi overladt vores 102 hektar skov til Office National des Forêts, som er en anerkendt ekspert i forvaltning af træer og skove. Interview med Nicolas Kremer, landbrugsingeniør ved ONF, som har undersøgt hver enkelt af vores 11 skovparceller.

Hvilken rolle spiller skoven for vandkvaliteten (termalkildevand og drikkevand)?

Den spiller en afgørende rolle. For det første fordi træerne beskytter jorden mod tørhed og erosion. Uden dem ville regnvandet ikke have tid til at sive ned jorden og nå ned til grundvandsspejlet. Det ville enten fordampe inde eller løbe ned til floderne. For det andet fordi træernes rødder er det første filter i den lange omdannelse af regnvand til termalkildevand. Endelig er det sådan, at jo ældre træerne er, jo dybere går deres rødder ned, og jo mere blander de sig med jorden. Det vand, som siver ned, kan dermed nå længere ned og optage flere mineraler og mikroelementer.

Hvad er det særlige ved skovparken ved Avène Hydroterapicenter?

Det er en meget tæt skov, der kan virke uigennemtrængelig. Der er hovedsageligt bøgetræer og egetræer, men der er også fyrretræer, poppeltræer og nogle få kastanjetræer. Den er meget gammel og kunne ses på landkort for mere end 150 år siden. Det er vigtigt, fordi det er ensbetydende med en rig underjordisk fauna og flora og et mere velfungerende og afbalanceret økosystem. Det er gavnligt for vandkvaliteten.

Skoven i parken ved Avène Hydroterapicenter er meget gammel. Det er vigtigt, fordi det er ensbetydende med et mere succesfuldt og afbalanceret økosystem. Det er gavnligt for vandkvaliteten.

Nicolas Kremer
Nicolas KremerLandbrugsingeniør ved ONF

Hvordan bevarer man dette skovøkosystem?

Da risikoen for brand er en vigtig faktor i regionen om sommeren, sørger vi for at rydde kanten af risikozonerne, f.eks. omkring bygninger eller trafikerede veje. Den globale opvarmning er også begyndt at svække fyrretræerne og kastanjetræerne. Det er derfor nødvendigt at tilpasse og diversificere disse bestande for at gøre Avène-skoven mere modstandsdygtig. Vi vil også rydde nogle egeplantager for at forbedre adgangen til ressourcerne for de resterende træer, hvilket giver dem mere plads og dermed gør dem stærkere. Det vil fremme væksten af græs og dermed måske også af skovgræsning1. Dette ville være en mulighed for at skabe en lokal dynamik mellem forskellige partnere og inddrage flere aktører i en korrekt forvaltning af vandressourcerne. 

1 Skovgræsning defineres som en kombination på samme areal af: a) forbedrede græsningsressourcer ved at bevare træets gavnlige virkning på undervegetationen og dyrene og b) et mål om produktion og beskyttelse af skovbruget ved at forbedre og vedligeholde underskoven.

Tilbage til toppen