Interview med Patricia Aublet, medstifter af PUR Projet
Det maritime økosystem og koralrev: valg af en holistisk tilgang

Det maritime økosystem og koralrev: valg af en holistisk tilgang

Interview med Patricia Aublet, medstifter af PUR Projet

Eau Thermale Avène har engageret sig i at anvende sin ekspertise inden for solbeskyttelse af huden og samtidig arbejde for at reducere produkternes indvirkning på økosystemerne. Eau Thermale Avène har siden 2016 indgået et samarbejde med PUR Projet, der er specialist i klimaindsats og arbejder på Bali, for at gå endnu længere og hjælpe med at genoprette havmiljøet. Patricia Aublet, medstifter af PUR Project fortæller os om projektet.

Hvad gør PUR Projet?

Vores formål er at regenerere økosystemer med hjælp fra lokale aktører og at forene mennesker og natur. Til dette formål hjælper vi virksomheder med at udvikle klimaprojekter i overensstemmelse med deres værdikæde. I betragtning af Eau Thermale Avènes sociale og miljømæssige engagementer var det indlysende, at vi kunne opbygge et program sammen.

Formålet med PUR Projet er at genoprette økosystemer og forene mennesker og natur.

Patricia Aublet
Patricia AubletMedstifter af PUR Projet

Tidligere var PUR Projet mere specialiseret i skovrejsning. Hvordan opstod projektet til beskyttelse af havets økosystem?

I 2016 ønskede Eau Thermale Avène at støtte et projekt, der var direkte forbundet med elementet vand. På samme tid satte en italiensk forsker fokus på solfiltrenes negative påvirkning af korallerne i en videnskabelig publikation. Vi ønskede at tage udfordringen op sammen og lancere et program for at genoprette det maritime økosystem gennem korallerne. En nøgleaktør i biodiversiteten og lige så vigtig som træer. Over 3.000 fiskearter og næsten 120 millioner beboere er afhængige af det. Nogle undersøgelser viser imidlertid, at 3 % af korallerne dør hvert år, og at koralrevene kan være forsvundet inden 2100, hvis det fortsætter i samme tempo. Eau Thermale Avène arbejdede allerede på at minimere solfiltrenes og formlernes indvirkning på de maritime økosystemer. Dette projekt var en måde at gå et skridt videre på.

Over 3.000 fiskearter og næsten 120 millioner beboere er afhængige af korallerne.

Hvordan arbejdede du på stedet for at beskytte koralrevet?

Vi valgte at lancere PUR Corail-programmet i Pejarakan på øen Bali i Indonesien, da landsbyen ligger i den gyldne trekant af koraller, som er et område, der er kendt for sin høje koncentration af koraller. Disse organismer er blevet synligt bleget på grund af cyanidfiskeri og den globale opvarmning. Vi mødte indbyggerne og organisationerne på stedet for at få en bedre forståelse af deres problemer. Derefter udarbejdede vi i fællesskab en streng protokol: gennemførelse og sammenligning af flere koralpodningsteknikker og måling af deres effekt. Som altid uddannede vi indbyggerne for at gøre dem selvstændige.

AV_SPOR_Pejarakan_Bali_CopyrightPURProjet_07 800x670

Hvilke vanskeligheder stod du over for?

Det gik hurtigt op for os, at vi kunne genplante koraller, men at podning ikke er nok. Hvis man ikke samtidig gør noget ved plastikforurening og jorderosion som følge af skovrydning, virker det ikke. For at være effektiv var det nødvendigt med en holistisk tilgang. I 2018 lancerede vi derfor et affaldshåndteringsprojekt og et program for genplantning af mangrover ved kysten.

Var der nogen resultater?

Otte måneder senere var 280 familier med i programmet, og næsten 10 tons affald var allerede blevet indsamlet og sendt til genbrugsstationerne. Vi har gjort de forskellige befolkningsgrupper opmærksomme på affaldssortering, og vi har stillet en genbrugsplatform og særlige affaldsbeholdere til rådighed for beboerne. Samtidig begyndte vi at plante mangrover for at forhindre erosion af kystnær jordbund. I løbet af få måneder blev der plantet næsten 7.000 mangrover takket være Eau Thermale Avène.

Det er ikke nok blot at pode korallerne. For at det skal blive effektivt, skal vi også gøre noget ved plastikforurening og bekæmpe jorderosion.

Hvor er dit samarbejde med dette bæredygtige projekt på vej hen i dine øjne?

Vi vil fortsætte med at transplantere koraller i Pejarakan, for at udvide deres område og om muligt sprede dem til andre dele af verden. På land afprøver vi en ny metode til plantning af mangrover. I sidste ende virker det mere relevant at plante de formeringer (mangrovefrøplanter), der er taget fra mangroveskovene, direkte i plantagen uden forudgående vækst på en planteskole. Med hensyn til affald har vi stadig et stykke arbejde foran os med at identificere de forskellige affaldstyper og eksisterende genbrugssystemer. Vi overvejer også at fokusere mere på indsamlinger fra hoteller og restauranter. Og vi vil naturligvis fortsætte med at udvikle kampagner for at øge bevidstheden og informere og uddanne indbyggerne, hvilket er nøgleaspekter i denne type projekter.

Tilbage til toppen