Menu
TILBAGE TIL DE 12 INITIATIVER

ALT DU SKAL VIDE
OMKRING HAVE

PAS PÅ HAVENE FOR VORES NUTID OG FREMTID

De 7 have, det store blå… Der er mange navne til at beskrive verdenshavene på. De repræsenterer 2/3 af vores planet og mange arters overlevelse er afhængig af dem.
Men deres skønhed skjuler en frygtelig realitet: Deres balance er truet.

BESKYT DIN HUD OG PAS PÅ HAVENE

Eau Thermale Avène er optaget af
at tilbyde dig den bedste solbeskyttelse, som har mindst mulig indvirkning på miljøet.

ØKO-DESIGNEDE FORMULARER

For en større respekt for miljøet

Hos Eau Thermale Avène har vi valgt kun at bruge fire solfiltre i en reduceret koncentration for at kunne garantere optimal solbeskyttelse af huden og for på samme tid at begrænse indvirkningen på havmiljøet.

Ud over dette har vi fjernet silikone fra vores formularer for at sikre optimal bionedbrydelighed*. For selvom silikone har fantastiske sensoriske kvaliteter, der utvivlsomt forbedrer teksturen, mener forskere, at silikone højst sandsynligt forbliver i vandmiljøet.

*OECD Test 301B

IKKE-VANDOPLØSELIGE SOLFILTRE

Ikke optaget af levende havorganismer.

Der findes flere forskellige typer af solfiltre:

- Fedtopløselige filtre, der er til stede på vandoverfladen, og som ikke har direkte kontakt med havorganismer.

- Filtre, der bundfælder. Sådan er alle mineralske filtre.

- Vandopløselige filtre. Det er disse solfiltre, der har den største indvirkning på havmiljøet og i særdelseshed på filtrerende organismer (muslinger, østers, koraller osv).

Det er derfor, Eau Thermale Avène har besluttet sig for ikke at benytte sig af vandopløselige solfiltre i solbeskyttelsesprodukter for at minimere miljøpåvirkningen.

Ingen påvirkning på koraller, planteplankton og dyreplankton

For at tage skridtet videre testede vi påvirkningen af vores solfiltre på den maritime biodiversitet.

Ingen påvirkning på koraller, planteplankton og dyreplankton


Den første afsluttede undersøgelse

Den første undersøgelse, foretaget af et uafhængigt videnskabeligt observatorium, Oceanological Observatory i Banyuls-sur-Mer (partner for det Europæiske Marinebiologiske Ressourcecenter), har påvist vores solfiltres sikkerhed på korallen* Pocillopora Damicornis. Denne art er meget udbredt og udgør en del af Great Barrier Reef.

*Undersøgelse udført med koncentrationer, der er repræsentative for dem, der findes i miljøet.

Arago EMBCR

Ingen påvirkning på koraller, planteplankton og dyreplankton


Hvad er det nu, plankton er?

Desuden er koraller kun ét led i kæden, hvorfor vi også er interesseret i påvirkningen af vores solfiltre på planteplankton- og dyreplanktonmodeller, der danner grundlaget for fødekæden.

Planteplankton, også kaldet "planetens grønne lunge", er den største producent af ilt og den vigtigste biologiske pumpe til atmosfærisk kuldioxid.

Hvad angår dyreplankton, er det en af de primære forbrugere af organisk stof.

Begge er vigtige for at opretholde balancen i livet både på land og i verdenshavene.

Ingen påvirkning på koraller, planteplankton og dyreplankton


En anden positiv undersøgelse

Denne første undersøgelse af sin art* har vist, at vores solfiltre heller ikke har nogen påvirkning på hverken planteplankton eller dyreplankton.

*Undersøgelse udført på 2 repræsentative planktonmodeller med koncentrationer, der er repræsentative for dem, der findes i miljøet.

Kontekst og fakta

Havene er hjemsted for størstedelen af alt liv. Havet er en livsvigtig ressource og regulerer essentielle elementer, som opretholder den klimatiske balance.

Kontekst og fakta

MEN I DAG ER VERDENS LUNGE VED AT KVÆLES :

1 - Global opvarmning
2 - Vandstanden er steget (19 cm i det 20. århundrede)
3 - Stigende forgiftning (vandets pH-værdi er faldet)
4 - Ikke-nedbrydelig forurening (fx plastik, radioaktivt affald)
5 - Udtømning af ilt.
6 - Overforbrug af ressourcer.

Skaderne har udryddet nogle racer.

Kontekst og fakta

Red
koralrevene

Koraller spiller en vigtig rolle i havets økosystem. De repræsenterer:
- En kilde til mad og husly for mange planter, bakterier og fisk
- Beskyttelse af jorde og kystlinjer fra afstrømning og/eller erosion.
- Mindre skade fra orkaner eller tsunamier.

Koralrev er derfor et vigtigt led i havets økosystem.

Fordelt over alle verdens have og på forskellige dybder kan koralrev leve i tusinder af år.

Men...

Lær mere Pur Projet

VORES FORMULERINGER

Eau Thermale Avène solprodukter er mere end bare solbeskyttelse. De har to formål : At beskytte din hud og at respektere miljøet.

VORES FORMULERINGER

TIL DIN HUD…

- 4 solfiltre: antallet og koncentrationen er reduceret for optimal tolerance
- Meget bredspektret UVB og UVA beskyttelse
- Meget høj DNA beskyttelse
- Bevidst fotostabilitet og længerevarende beskyttelse.

VORES FORMULERINGER

TIL HAVENE

- 4 solfiltre: antallet og koncentrationen er reduceret for at minimere indvirkningen på havmiljøet
-Streng, nøje udvælgelse af indholdsstoffer, så vores formuleringer er nedbrydelige* og sværere for havorganismer at indtage**

* indeholder ikke silikone
** Ingen vandopløselige filtre

Nyt OPEN/STOP-system

Endnu mere engageret

"Vi er alle klar over, at havene er i fare. Men vi føler os magtesløse, når vi står over for problemets omfang", forklarer marketingdirektøren for Eau Thermale Avène.

Derfor har vi udviklet det nye OPEN/STOP-system. Det er mere bekvemt for dig at bruge på daglig basis. Samtidig er det mere miljøvenligt. Dette garanterer en bedre fremtid for de kommende generationer.

PRAKTISK. BRUGERVENLIGT. MILJØVENLIGT.
Takket være det nye OPEN/STOP-system er sprayens dyse nu indtrækbar.

OPEN: drej og dysen kommer til syne.
STOP: drej og dysen forsvinder.

FORDELE PÅ STRANDEN
1. Et mere bekvemt og brugervenligt produkt: Dysen er altid ren og behagelig at bruge.
2. Et mere miljøvenligt system: Der er ikke længere nogen risiko for at tabe hætten i naturen.

Få mere at vide om Sun Spray Kids SPF50+ til børn

PUR PROJECT FORPLIGTELSE

Et projekt med missionen om at regenerere havets økosystem i Indonesien med hjælp fra det lokale samfund.

PUR PROJECT FORPLIGTELSE

Logo Pur Projet

Hvem er de?
Et socialt foretagende, som hjælper virksomheder med at genoprette de økosystemer, de er afhængige af.

Eau Thermale Avène støtter Pejarakan projektet, som befinder sig i det nord-vestlige Bali i Indonesien.

Hvorfor dette projekt?
Projektet i landsbyen Pejarakan gør det muligt at:
Oprette og gendanne koralrev* ved at transplantere koralfragmenter og udvikle en bæredygtig koralkultur.
Genplante mangrover, der komplementerer koraller, for at fremme biologisk mangfoldighed og begrænse erosion.
Rense miljøet ved at fjerne plastik og reducere forurening ved kilden gennem incitamenter til indsamling og behandling af affald.

Resultatet er et mere bæredygtigt system: respekt for havene, men også forbedring af den lokale befolknings sundhed (truet af forbrænding af plast). Ved at udvikle økoturisme til at generere den nødvendige indkomst er lokalbefolkningen bemyndiget til at lede økosystemer mere bæredygtigt.

PUR PROJECT FORPLIGTELSE

Koralrev i fare

I løbet af 3 årtier er næsten 30% af koralrevene forsvundet med en sats på 1% om året.

Koralrev er altafgørende for maritim biodiversitet og understøtter op til 4.000 arter af fisk, 700 arter af koraller og tusinder af andre planter og dyrelivsformer.

Partenariat pur projet

Oprydning af plastaffald:
vores initiativer

Fællesskabets affaldshåndtering er et andet initiativ, der komplementerer koralgenoprettelse.

For meget plastaffald:
forurener miljøet,
beskadiger koralregenerationsprocessen (koraller indtager mikroplast og sulter langsomt ihjel),
truer samfundets sundhed. Forbrænding af plastaffald frigiver også giftige gasser.

I 2019 oprettede Pur Projet og Eau Thermale Avène et pilotprojekt, der involverede:

1. Et uddannelsesprogram for at øge lokalsamfundets opmærksomhed på faren ved plastforurening og hvordan man kan udnytte genbrugssystemet godt.

2. Et indsamlings- og genbrugsprogram:
Oprydning af det lokale miljø
Indsamling af affald (mod betaling)
Installation af behandlingsinfrastruktur: kompostering af organisk affald og bortskaffelse af ikke-genanvendelige materialer.

Pilotprojektet:
6 job er blevet skabt,
6 strande er allerede blevet renset for alt deres plastaffald,
45 tons behandlet på 3 år.

Vores dobbelte forpligtelse

At vælge Eau Thermale Avène solplejeprodukter
betyder, at du beskytter din hud, mens du respekterer havene.

Vores dobbelte forpligtelse


At beskytte din hud:
vores mission i de sidste 30 år

Eksklusiv Sunsitive beskyttelse® Partnerskab: meget bred UVB-UVA beskyttelse, fotostabil, med kraftfulde antioxidative egenskaber og vandfaste teksturer.

Nøje udvalgte ingredienser og Avène Termalkildevand: respekt, sikkerhed og beroligende pleje til sensitiv hud.

Eksklusivt partnerskab med European Skin Cancer Foundation: for at skabe opmærksomhed omkring solens skadelige effekter.

Vores dobbelte forpligtelse

At respektere havene:
vores forpligtelse over for planeten

Solfiltre, der ikke er giftige for miljøet, og som respekterer maritim biodiversitet: ingen påvirkning på koraler*, planteplankton* eller dyreplankton*.

Øko-designede formularer: minimalt altal solfiltre og silikonefri for optimal bionedbrydelighed**.

Partnerskab med Pur Projet: genoprettelse af koralrev, mangroveskove og genbrug af plastaffald.

*Undersøgelse udført af Oceanological Observatory i Banyuls-sur-Mer, medlem af European Marine Biological Resource Centre.
**OECD TEST 301B

Tag ansvar

Helt fra udvælgelsen af råvarer til det færdige produkt, lever vores produkter op til et dobbelt krav: at beskytte mennesket og at have respekt for miljøet.

Tag ansvar

Nøje udvalgte ingredienser

Vores produkter er udviklet med ingredienser, som er udvalgt efter deres effektivitet og sikkerhed.

Tag ansvar

Formuleringer under
overvågning

De testes omhyggeligt for at leve op til de kvalitets-, sikkerheds- og effektivitetskrav, som kræves ved brug på mennesker.

- Testet for tolerance af dermatologer og toksikologer
- Effektiviteten er bevist gennem mange kliniske studier

Tag ansvar

Minimal indvirkning på miljøet.

Siden 2009 har Eau Thermale Avène forsket, kvantificeret og sat mål for bedre at kunne redde og beskytte vores fælles ressourcer.

Denne frivillige indsats har resulteret i:
- Et reduceret vandforbrug (-40%)
- Reduceret CO2 udledning (-700 ton CO2)
- Reduceret el-forbrug (-27%)
- 100% elektricitet
- Genbrug af spildprodukter > 90%.

Tag ansvar

Gruppering af ressourcer for at minimere forurening.

Vores ønske om at forbedre vores CO2-aftryk (Carbon Footprint) gælder ikke kun for vores produktion.

Ved at optimere vores logistik og leverancer kan vi eliminere 5,7 tons CO2 forurening.

Tag ansvar

Produktopfølgning

Vores mission stopper ikke ved markedsføringen af vores produkter.

Vores kvalitetsafdeling garanterer, at der bliver fulgt op på alle produkter, som introduceres på markedet.

VORES SKIN PROTECT OCEAN RESPECT INITIATIV

Tag ansvar
for fremtiden i dag

En miljøvenlig tilgang med en langsigtet forpligtelse. Solbeskyttelsesprodukter er vigtig for folkesundheden, men er også en miljømæssig bekymring.

Derfor har vi påtaget os denne dobbelte udfordring: At tilbyde optimal UVB og UVA beskyttelse samtidig med at minimere påvirkningen af miljøet.

VORES SKIN PROTECT OCEAN RESPECT INITIATIV

« VI ER LIGESÅ BEKYMRET FOR,HVAD DER SKER UNDER HAVOVERFLADEN, SOM HVAD DER SKER PÅ VORES HUD... »

VORES SKIN PROTECT OCEAN RESPECT INITIATIV

Et ansvarligt brand

Fra råmateriale til færdigt produkt, fra formulering til emballage, vores solbeskyttelsesprodukter lever op til de højeste standarder hvad angår kvalitet, effektivitet og sikkerhed.

Hvad betyder det ?
- Indholdsstoffer er nøje udvalgt på baggrund af deres sikkerhed og effektivitet
- Der foretages tests af effektivitet og tolerance under dermatologisk kontrol
- En frivillig indsats i at reducere det miljømæssige aftryk vi sætter
- Gruppering af transport, så forurening mindskes
- Opfølgning på alle produkter på markedet af vores kvalitetsafdeling.

Kort sagt, så er det alle initiativer, som hjælper menneskeheden og miljøet.

VORES SKIN PROTECT OCEAN RESPECT INITIATIV

Siden 2013 har Eau Thermale Avène etableret et eksklusivt og langt partnerskab med European Skin Cancer Foundation, hvor vi har hjulpet dem i deres kamp mod hudkræft.

Vi støtter derfor :
- The Sun Pass Project: Uddannende træningsprojekter i skoler og børnehaver.
- The Class Project : Træning af læger og hudlæger i at opdage, diagnosticere og behandle melanoma.

Vi laver uddannelsesredskaber:
- Brochurer og plakater omkring de skadelige virkninger af solen, og hvordan man får sig gode solvaner.
- Lærige bøger med spil som uddeles gennem apoteker.

Læs mere om ESCF

VORES SKIN PROTECT OCEAN RESPECT INITIATIV

Pur projet

Fordi koraller danner fundamentet af havene…
Så har vi indledt et samarbejde med Pur Project om et sociomiljø program, der genopretter koraller og beskytter havets økosystem.
Projektet er i Indonesien og gør at vi kan :

- Skabe og genoprette koralreve
- Udvikle en bæredygtig koral akvakultur
- Involvere den lokale befolkning.

Lær mere om Pur Projet

UV-indeks

En skala til at evaluere den risiko UV stråling giver

UV-indekset beskriver styrken af UV strålerne, når de når jordens overflade.

Jo højere UV-indekset er, jo højere er risikoen for hud- og øjenskader.

Det varierer afhængig af flere faktorer :

- Solens position : jo højere solen står på himlen, jo mere intens er strålingen. Solens position varier i løbet af dagen. Intensiteten er højest mellem kl. 11-16; Det kaldes "solar noon".
- Højde: : Des højere vi befinder os, des mere intens er UV strålingen.
- Breddegrad: : UV strålingen forstærkes jo tættere på Ækvator vi befinder os.
- Skydække: : Jo tættere skydækket er, jo mere intens er UV strålingen.
- Refleksion: : UV stråler reflekteres med mere eller mindre intensitet, alt efter hvilken type overflade vi befinder os nær. Det understreger, hvor farlige UV strålerne er.
Græs: 3% af UV strålerne reflekteres
Vand: Mellem 5-20%
Sand: 15%
Sne: 70%
Is: 90%

UV-indeks ?

Lokaliseringsfejl

Gennemsigtighed
for solbeskyttelse

Opdag de 12 initiativer i vores dobbelte forpligtelse.

Logo Spor

ALT HVAD
DU SKAL VIDE
OM SOLEN

FÅ EN BEDRE FORSTÅELSE AF SOLEN FOR BEDRE AT KUNNE NYDE DEN

Solen er den stjerne, som giver energi til alt liv på Jorden. Den giver lys, forbedrer vores humør og er synonym med glæde, ferie og gode tider.
Men den kan også være farlig og skadelig for vores kroppe.

Send by email

Løbende søgning

Login required

You must log into your Avène account to save this information.


Login or create an account

You can't post more than one comment on a product

Giv din vurdering

* Obligatoriske felter

Mine oplysninger

-Dag
-Måned
-År

Pierre Fabre Group brands:

*Obligatoriske felter

Thanks for sharing!

Your comment has been queued for review by site administrators and will be published after approval.